Belirli sorun giderme çözümleri

Görüntüleri alma

Görüntüyü yüklüyorum, ancak hiçbir şey göremiyorum.

Sayfa Görüntüsü’nün görünür olduğundan emin olun. Metin Düzenleyicisi veya Belge Yöneticisi ekranının boyutunu küçültmek için ayırma çubuğunu tutup taşıyın. Görünüm menüsünde Sayfa Görüntüsü’nün seçildiğini doğrulayın. Sayfanın tarayıcı içinde yanlış yöne bakmadığından emin olun. Görüntü dosyasının boyutunu doğrulayın.

Birkaç fotoğraf taradım, ancak yan veya baş aşağı görünüyorlar.

Görüntüleri düzeltmek için, görüntü araç çubuğundaki döndürme düğmelerini kullanın. Daha çok fotoğraf taramanız gerekirse, Seçenekler iletişim kutusunun İşlem bölmesini açın ve ‘Otomatik’ yerine istenen sayfa döndürme değerini seçin. OmniPage, fotoğraflardaki bir unsuru metin satırları olarak yorumlamış ve görüntüyü buna göre otomatik olarak döndürmüş olabilir.

Belgedeki sayfalar doğru sırada görünmüyor.

Küçük resimleri sürükleyip bırakarak sayfaları kolaylıkla yeniden düzenleyebilirsiniz. Görüntü dosyalarının doğru sırada yüklenmesini sağlamak için, Dosya Yükle iletişim kutusundaki Gelişmiş düğmesini kullanın. Çift yönlü bir tarayıcının ADF biriminden çift taraflı sayfalar tararken, OmniPage’te çift taraflı tarama seçeneğini açmayın; bunun yerine tarayıcının çift taraflı belgeleri işlemeye yönelik kendi özelliklerini kullanın.

ADF birimimin kapasitesi sınırlı. Uzun belgeleri taramak için yeniden doldurmam gerekiyor, ancak taramayı yeniden başlatma olanağım olmuyor.

Seçenekler iletişim kutusunun İşlem bölmesini açın ve Otomatik olarak daha fazla sayfa taranıp taranmayacağını sor öğesini seçin. Bundan sonra, ADF ya da dosya listesi her boş kaldığında bir iletişim kutusu görüntülenerek sayfa eklemenize veya belge için tüm görüntülerin alındığını bildirmenize olanak sağlar.

İş akışı işlemine ilişkin görüntüleri almak için OmniPage Aracısı’nı Omnipage icon taskbar Belirli sorun giderme çözümleri kullanmak istiyorum, ancak beklenmedik bir şekilde görev çubuğumda görünmüyor.

Araçlar / Seçenekler / Genel öğelerine gidin ve Aracı’yı etkinleştirin.

Görüntü işleme

Bazı bölge oluşturma veya görüntü işleme araçları görünümden kayboldu.

Görüntü araç çubuğunda tek tek araçlar ve üç araç kümesi (bölge oluşturma, görüntü döndürme ve tablo işlemeye yönelik araçlar) bulunur. Diğer araçları görmek için grubun etkin aracını tıklatın. Bu gruplar ayrılabilir ve el atında bulunması için çalışma alanına taşınabilir. Gruba artık ihtiyacınız kalmadığında yeniden sabitleyebilirsiniz. Ancak, bilinçli olarak veya yanlışlıkla grubu kapatırsanız, ilgili grup bir daha görünmez. Grupları geri yüklemek için, Görünüm/Araç Çubukları öğesine gidin ve eksik öğeleri seçin. Tüm Görüntü araç çubuğuna da gizleyebilir veya gösterebilirsiniz.

İşlem veya yoksayma bölgesi çizemiyorum.

İşlem bölgeleri yalnızca yoksayma arka planında çizilebilir ve yoksayma bölgeleri de yalnızca işlem arka planında çizilebilir. Görüntü bölmesine bir görüntü girdiğinde, işlem arka planına sahip olur. Elle bölge çizerseniz, yoksayma arka planı yerleştirilir.

Elle işleme

Elle işleme yaparken, yalnızca geçerli sayfayı almak istediğim halde tüm sayfaları tanınmış olarak alıyorum.

Araçlar > Seçenekler > İşlem öğelerine gidin ve Elle yüklenen tüm sayfaları otomatik seç için onay işaretini kaldırın.

SET araçlarını kullandıktan sonra program donmuş gibi görünüyor.

SET penceresini kapatmamış, simge durumuna küçültmüş olabilirsiniz. Bu pencere kapatılana kadar işlemeye devam edilemez.

Belge Yöneticisi

Sütun başlıklarını düzgün bir şekilde okuyamıyorum.

İmleci, tablonun en üstünde başlık çubuğuna getirin. İki sütun arasında bir ayırıcıya geldiğinde, iki başlı oka dönüşür. Sütuna genişlik kazandırmak ve başlığın tümünü görmek için ayırıcıyı sürükleyin. Sütunları ve sütun düzenlerini özelleştirmek için Görünüm menüsünde uygun öğeyi kullanın.

Metin düzenleme

Metin biçimlendirmeyle ilgili tüm menü öğeleri gri görünüyor.

Metin Düzenleyicisi’nin etkinleştirildiğinden emin olun. Düz Metin biçimlendirme düzeyinde, Biçimlendirme araç çubuğundaki bu menü öğelerinin ve düğmelerinin çoğu kullanılamaz. Düzenleyici’nin sol alt kısmındaki düğmelerle farklı bir biçimlendirme düzeyi seçin.

Düzenlemeyi kolaylaştırması için “Düz Metin” görünümüne geçtiğimde tüm renkler, kalın ve italik biçimlendirmeler kayboldu.

Düz Metin bu öznitelikleri desteklemez. Düzenlemeyi tamamlayın ve üst düzey bir görünüme geri dönün. Renkler ve diğer biçimlendirme özellikleri geri gelecektir.

Sayfadaki metnin yalnızca bir kısmını aldım ve çok fazla sayıda reddedilecek ve anlamsız karakter içeriyor.

Yüklü bir istenmeyen bölge şablonunuz bulunmadığını doğrulayın. Şablon bölgeleri tüm sayfalara yerleştirilirken, şablon dosyası yeni belgelerde bile yüklü kalır. Bölge kenarlıkları metinlerin üzerinden geçerse, tanınamayan ve algılanamayan karakterler olabilir.

İhtiyacım olan karakterleri Karakter Eşlem’de veya şeritte göremiyorum.

Varsayılan olarak iki karakter kümesi etkindir ve bunlar Batı Avrupa dilleri için yeterlidir. Diğer kümeleri etkinleştirmek için Görünüm/Karakter Eşlem/Karakter Kümeleri’ne gidin. Asya karakterleri kullanılamaz.

Korece, Japonca veya Çince sayfaları tanıttım, ancak Metin Düzenleyicisi’nde yalnızca boş kareler ve yanlış karakterler görüyorum.

Bu dilleri görüntülemek için işletim sisteminde Doğu Asya dil işleme özelliği yüklü olmalıdır. Sistem Denetim Masası’na gidin ve Bölge ve Dil Seçenekleri altında bu desteği etkinleştirin. Bunun için orijinal işletim sistemi diskleri gerekebilir. Sisteminizde Asya dilleri etkinse, metnin Asya karakterlerini içermeyen bir yazı tipiyle ayarlanmış olması durumunda da bu sorun görülebilir. Sorunlu metni seçin ve Arial Unicode MS veya Asya dillerinin etkin olduğu diğer herhangi bir yazı tipini ayarlayın.

OCR Seçenekleri bölmesinde Dil Seçeneklerini Doğrula özelliğini etkinleştirdim, ancak uyuşmazlıkla ilgili bir uyarı almadım.

Bu özellik, Asya dilleriyle kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve şu üç dili otomatik olarak algılayabilir: Japonca, Çince ve Korece. Ayrıca, Asya dışı dil olmak üzere dördüncü bir kategori vardır. Gelen metinlerin tanıma diliyle çelişkili olması halinde uyarıda bulunur. Asya dışı dille
ri ayırt etmez; dolayısıyla Fransızca bir belge ayarlanmış, ancak Almanca bir belge taranıp tanıma işlemi için gönderilmemişse bunu bildirmez.   

Japonca veya Çince dikey metinler içeren sayfaları tanıttım, ancak bu sayfalar Düzenleyici’de yatay olarak görünüyor.

Tasarımı bu şekildedir. Dikey düzen dışa aktarılan belgeye iletilir ve biçimlendirme düzeyi olarak True Page veya Akan Sayfa ayarlamanıza ve dikey Asya metinlerini destekleyen bir dosya türüne dışa aktarmanıza olanak sağlar.

OCR Seçenekleri bölmesinde bir dili tıklatıyorum, ancak seçili hale gelmiyor veya seçimi kaldırılmıyor.

Tek dili otomatik olarak algıla seçeneği açık olabilir; bu da tek tek dillerin elle seçilmesini engeller.

IntelliTrain

Tanınan metinde düzeltmeler yaptım, ancak Eğitim iletişim kutusunda eğitim verilerini [kaydedilmemiş] işaretli olarak görmüyorum.

  1. Düzeltmeleri Yazım Denetleyicisi OCR iletişim kutusunda yapmalısınız. Metin Düzenleyicisi’nde doğrulayıcı ile yapılan değişiklikler eğitim verilerine katkı sağlamaz.

  2. Seçenekler iletişim kutusunun Yazım Denetimi bölmesinde IntelliTrain açık olmalıdır.

  3. Tüm yazım denetimi değişiklikleri eğitim verileri oluşturmaz.

OmniPage Professional’da form oluşturma

Form Çizme ve Form Yerleştirme araç çubuklarını hiç görmüyorum.

Görünüm menüsünden Araç Çubukları’nı seçin ve bu iki form araç çubuğuna ait onay kutularını işaretleyin.

Tüm form çizme araçlarım gri gösteriliyor.

Metin Düzenleyicisi’nin etkin pencere olduğunu doğrulayın. Form araçları ancak sayfa, düzen açıklaması olarak Form ile tanınmışsa veya imleç form bölgesine karşılık gelen bir alan içindeyse kullanılabilir. Bazı form yerleştirme düğmeleri için iki veya daha fazla form denetiminin seçilmesi gerekir.

Metin Düzenleyicisi’nde form öğelerini düzenleyemiyorum.

Form öğeleri yalnızca True Page’te görüntülenebilir ve düzenlenebilir.

Formlarım kaydedildikten sonra doldurulamıyor.

True Page biçimlendirme düzeyiyle şu dosya türlerinden birini kullanın: PDF, RTF, HTML veya XSN (Microsoft Office InfoPath 2003 biçimi).

OmniPage Professional’da form verilerini alıntılama

Veriler olması gerektiği gibi alıntılanmadı.

Form şablonunuzun ve işlenen tüm formların aynı sayıda sayfaya sahip olduğunu doğrulayın. Bu, şablon dosyasında sayfa aralığının etkisini (ayarlanmışsa) de kapsar.

Form şablonunuzdaki form denetimlerinin taranmakta veya işlenmekte olan tüm formlarda aynı yerlerde yeniden görünmesini sağlayın.

Form işleme sırasında beliren tüm hata iletilerini görüntüleyin.

Japonca, Çince veya Korece formlara FDE uygulamayın.

Belgeleri kaydetme

PDF’ye kaydederken parola seçenekleri devre dışı bırakılmıştır.

Önce bir şifreleme düzeyi seçmelisiniz. Parolalar yalnızca şifrelenecek PDF dosyaları‘na uygulanabilir. Alıcı doğru parolayı girdiğinde dosyanın şifresi açılır ve dosya görüntülenir.

Kindle Belge dönüştürücüsünü görmüyorum.

Bu dönüştürücü ürünle birlikte sağlanmaz. Kindle Yardımcısı‘nı (Araçlar menüsü) ilk kez kullandığınızda oluşturulur. Bundan sonra, iş akışı dışa aktarma adımında veya Posta ile Gönderme işleminde dönüştürücü seçilebilir. Bkz. Kindle’a gönderme.

‘Her boş sayfada yeni dosya oluştur’ seçeneği çalışmadı

‘Boş sayfaları atla’ seçeneği bir işlem seçeneği olarak etkinleştirilirse, bu sayfalar belge ayırıcıları olarak çalışamaz. Ayırma işlemi iyi çalışmıyorsa, aynı bölmede boş sayfa algılama duyarlılığını ayarlayın.

Diğer

Bazı Yardım konuları görünmüyor.

HTML yardım sistemi Internet Explorer programınız aracılığıyla çalışır. Güvenlik ayarlarını inceleyin veya yeni bir sürüme yükseltin.

Görünümleri değiştirmek için kullanılan açılan liste kayboldu.

Bu liste Hızlı Dönüştürme Görünümü’nde görüntülenmeyen Standart araç çubuğunda yer alır. Görünümleri değiştirmek için Pencere menüsünü kullanın.

 

//

Belirli sorun giderme çözümleri