Yazı tipi iletişim kutusu

Yazı tipi: Bu liste sisteminizde algılanan bütün yazı tipi dosyalarını içerir. Metin seçimi için tercih ettiğiniz yazı tipini seçin. Yazı tiplerini sisteminize eklemek için sisteminizin Denetim Masası’nı kullanın.

Yazı tipi stili: Metin seçimi için normal, italik, kalın veya kalın italikten birini seçin.

Boyut: Metin seçimi için tercih ettiğiniz yazı tipi boyutunu seçin.

Altı Çizili stil: Seçilen metnin altına tek veya çift çizgi çekmek veya bunları kaldırmak için bunu seçin.

Yazı Tipi rengi: Seçilen metin için bir renk seçmek için bunu kullanın. Otomatik rengin Windows Denetim Masasında belirlendiği anlamına gelir (varsayılan, siyah).

Arka Plan rengi: Geçerli seçili metinde arka plan rengi (vurgulama) eklemek, arka plan rengini değiştirmek veya çıkartmak için Düzenleyici’de bunu kullanın. Otomatik değerin Windows Denetim Masasında belirlendiği anlamına gelir (varsayılan, beyaz).

Efektler

  • Seçilen metnin üzerinin yatay bir çizgiyle çizili olmasını istiyorsanız Üstü Çizili‘yi seçin.

  • Seçilen metinde üst simgeler (kabarık ve daha küçük yazı tipi boyutunda görünür) yer almasını istiyorsanız Üst Simge‘yi seçin.

  • Seçilen metinde alt simgeler (silik ve daha küçük yazı tipi boyutunda görünür) yer almasını istiyorsanız Alt Simge‘yi seçin.

Karakter Aralığı

Ölçek: Metni geçerli boyutunu yüzdelik oranlarda yatay olarak yaymak veya sıkıştırmak (boşluklar da dahil) için bunu kullanın. Bir yüzde seçin.

Aralık Bırakma: Seçilen metnin belirlenen bir oranda genişletilmesi (karakterler arasında daha fazla aralık) veya daraltılması (daha az aralık) için bunu kullanın. Ayarlar adımlar halinde verilir.

Önizleme penceresi yazı tipi adını örnek metin olarak kullanarak geçerli ayarların etkisini görüntüler.
 

Yazı tipi iletişim kutusu