Yazı Tipi Eşleştirme iletişim kutusu

Seçenekler iletişim kutusunun (Araçlar menüsü) OCR bölümünden erişin.

Sistemdeki Yazı Tipleri: Metin Düzenleyicisi’nde ve metin çıkışı için kullanılacak yazı tipini eşleştirme için sisteminizde kurulu olan tüm yazı tiplerini listeler. İstenilen yazı tiplerini seçin ve ekleyin. Sisteminize daha fazla yazı tipi yüklemek için Denetim Masası’nı kullanın.

Belgeniz için yazı tipleri: Yazı tiplerini eşleştirmek için OmniPage’in özgün metinden kullanabileceği bütün yazı tiplerini listeler. Eşleştirilen yazı tipleri Düzenleyici’nin Düz Metin görünümünde kullanılmaz. Görüntülenen yazı tipi, eğer çıkış biçimi buna izin verirse, metin dışa aktarma için de kullanılır.

Ekle: Seçilen yazı tiplerini “Sistemdeki Yazı Tipleri”nden “Belgenizdeki yazı tipleri”ne eklemek için bu seçeneği tıklatın.

Kaldır: Seçilen yazı tiplerini “Belgenizdeki yazı tipleri”nden kaldırmak için bu düğmeyi tıklatın. Kaldırılan yazı tipleri artık yazı tipi eşleştirme için kullanılmayacaktır. Kaldırılan yazı tipleri sistem yazı tiplerinden istenildiği zaman geri yüklenebilir.

Örnek: Bu bölüm yukarıdaki listelerden birinde en son seçilen yazı tipinin görünümünü gösterir.

Varsayılanları Kullan: Geçerli yazı tipi listesini temizlemek ve maksimum sekiz standart yazı tipine eşleşecek yazı tiplerini kullanmak için bu düğmeyi kullanın. Yaygın olarak kullanılanlar çıkıntısız metinler için Arial, çıkıntılı metinler için Times New Roman ve eş aralıklı metinler için de Courier New’dir.

 

  • Asya tanıması uygulandığında bu iletişim kutusundaki ayarlar uygulanmaz. Ardından Asya uyumlu varsayılan bir yazı tipi otomatik olarak uygulanır (genelde Arial Unicode MS). Metin Düzenleyicisi’nde veya hedef uygulamada bunu diğer Asya etkileşimli yazı tipleriyle değiştirebilirsiniz.

 

 

Yazı Tipi Eşleştirme iletişim kutusu