Stil iletişim kutusu

Stil iletişim kutusunu görüntülemek için, Biçim menüsünde Stil‘i seçin.

Stiller: Geçerli belgede algılanan tüm stiller listelenir. Bir stili seçerek özelliklerini görebilirsiniz.

Açıklama: Bu bölmede, geçerli stile atanmış tüm özellikler görüntülenir. Görüntülenmeyen herhangi bir özellik varsayılan değere sahiptir. Kullanılabilir özellikler şunlardır:

  • Paragraf girintileri, ilk satır veya asılı girintiler, paragraf hizalama ve aralığı ve sekmeler

  • Yazı tipi, stil, boyut, renk, arka plan rengi, alt çizgi stili, üstü çizili, üst simge, alt simge ve karakter aralığı.

Yeni Stil iletişim kutusu‘nu açmak ve yeni bir paragraf stilini adlandırıp özelliklerini tanımlamak için Yeni…’yi tıklatın.

Seçili stili yeniden adlandırmak veya özelliklerini değiştirmek için Değiştir‘i tıklatın.

Seçili paragraf stilini geçerli veya seçili paragraflara ya da karakterlere uygulamak için Uygula‘yı tıklatın.

 

Stil iletişim kutusu