Sekmeler iletişim kutusu

Bu iletişim kutusunu görüntülemek için Biçim menüsünde Sekmeler… öğesini veya Paragraf iletişim kutusunda Sekmeler… düğmesini seçin.

Sekme durağı konumu: Seçili paragrafa/paragraflara yeni bir sekme koymak için bir değer girin. Var olan bir sekme durağının ayarlarını değiştirmek için bir değer seçin.

Hizalama: sol, sağ, orta, ondalık. Geçerli sekme durağını sola hizalı, sağa hizalı, ortalanmış veya ondalık hizalı yapmak için uygun değeri seçin. Ondalık işaretçisi olarak hem virgül hem de nokta kabul edilebilir.

Öncü: Üç çizgi stilinden birini seçin. Bu noktalı veya düz sekme öncüsü çizgileri atlanan sekme aralığına yerleştirilir. Sekmelerin konumunu göstermek için kullanılabilen sağ okların aksine, bunlar yazdırılan karakterlerdir. Sekme öncüsü çizgileri içindekiler tablosu hazırlarken yararlıdır. Yok seçimini de yapabilirsiniz.

Sekme durağı konumu düzenleme kutusunda tanımlanan sekme durağına ilişkin özellikleri ayarlamak için Ayarla‘yı tıklatın. Yeni bir sekmeye geçmeden önce Ayarla‘yı ve tüm sekme ayarlarının uygulanmasını sağlamak için de Tamam’ı tıklatmalısınız.

O anda düzenleme kutusunda tanımlı olan sekme durağını kaldırmak için Temizle‘yi tıklatın.

Geçerli durumda seçili paragraftaki/paragraflardaki tüm sekme duraklarını kaldırmak için Tümünü Temizle‘yi tıklatın.
 

  • Sekme duraklarını Metin Düzenleyicisi’nin cetvel aracında da yerleştirip taşıyabilirsiniz.

Sekmeler iletişim kutusu