Paragraf iletişim kutusu

Hizalama: Seçilen paragraflar için sol, ortalı, sağ, veya iki yana yaslı seçeneklerinden birini belirleyin. İki yana yaslı metin, sözcükler arasına gerekli ek boşlukla birlikte hem soldan hem de sağdan hizalanır. Metinleri hizalarken Metin Düzenleyicisi yeni tireler koymaz.

Girinti

 • Seçilen paragrafları sol kenar boşluğundan girintilemek için Sol seçim kutusunda bir değer girin veya seçin. Metni sol kenar boşluğu alanına taşımak için negatif bir değer girin.

 • Seçilen paragrafları sağ kenar boşluğundan girintilemek için Sağ seçim kutusunda bir değer girin veya seçin. Metni sağ kenar boşluğu alanına taşımak için negatif bir değer girin.

Özel

 • Seçilen paragrafların ilk satırını tanımlı değer kadar girintilemek için İlk Satır‘ı tıklatın.

 • İlk satırlar hariç tüm satırları girintilemek için Asılı girinti‘yi tıklatın.

  Bu özel girintiler, tam paragrafın sol girintisine ek olarak uygulanır.
   

 • Özel girintiyi kaldırmak için (yok) seçeneğini tıklatın.

Ölçüt: İlk satır veya asılı girinti için bir değer seçin. Özel kutusunda (yok) seçeneğini tıklatırsanız bu kutu temizlenir.

Aralık

 • Seçilen paragraflardan önce ne kadar ek boşluk konulacağını tanımlamak için Önce seçim kutusunda bir değer girin veya seçin.

 • Seçilen paragraflardan sonra ne kadar ek boşluk konulacağını tanımlamak için Sonra seçim kutusunda bir değer girin veya seçin.

Paragraftan sonraki herhangi bir ek boşluk, sonraki paragraftan önceki ek boşluğa eklenir.

Satır Aralığı

 • Seçilen paragrafların satır aralığı miktarını tanımlamak için değerlerden birini seçin.

Tek, 1,5 satır ve Çift değerleri, aralıklarını her satırdaki en büyük olan karakterin punto boyutundan alır. En az veya Tam olarak‘ı seçerseniz Konum düzenleme kutusunda punto olarak bir değer tanımlayın.

Tek satır aralığı genellikle karakter boyutundan bir punto boyutu daha büyük bir değer gerektirir.

Madde işaretleri: Seçilen paragrafların başlangıcına madde işaretleri yerleştirmek için Madde İşaretli‘yi seçin.

Sekmeler iletişim kutusunu açmak için Sekmeler…‘i tıklatın.
 

 • Paragraf hizası ve madde işareti yerleştirme Metin Düzenleyicisi’nin Biçimlendirme araç çubuğunda doğrudan yapılabilir. Metin Düzenleyicisi’nin cetvelinde sekme yerleştirebilir veya sekmeleri değiştirebilirsiniz.

Paragraf iletişim kutusu