Özel Düzen ayarları

Belgedeki sayfaların düzenini açıklamaya yönelik ayarları seçmek için Seçenekler iletişim kutusunun OCR bölmesinde Özel Düzen… düğmesini tıklatın.

Omnipage tb st options Özel Düzen ayarları

Standart araç çubuğu‘ndaki Seçenekler düğmesini veya Araçlar menüsünü kullanarak Seçenekler iletişim kutusunu açın.

Özel Düzen iletişim kutusu, giriş sayfalarınızın düzenini tam olarak tanımlamanıza olanak vererek otomatik bölge oluşturma işlemi üzerinde ve bunun aracılığıyla tanıma sonuçlarının düzeni üzerinde maksimum kontrolünüz olmasını sağlar.

Otomatik bölge oluşturma, herhangi bir bölge içermeden tanımaya gönderilen sayfalarda her zaman çalışır. Daha fazla bilgi için Otomatik bölge oluşturma ne zaman çalışır? konusuna bakın.

Program, size önceden ayarlanmış orijinal düzen ayarları sunar. Bu ayarlar, OCR Gerçekleştir düğmesi altında açılan listenin üstünde görünür. Aşağıdakiler arasından seçim yapabilirsiniz:

  • Otomatik (varsayılan)

  • Tek sütun, tablo yok

  • Çok sütun, tablo yok

  • Tablolu tek sütun

  • Elektronik Tablo

  • Form

  • Hukuki Savunma

  • Özel (kullanıcı tanımlı)

  • Bölge şablonları (tüm kaydedilen şablonlar sunulur)

Önceden ayarlanmış değerlerle ilgili daha fazla bilgi için Orijinal düzeni açıklama konusuna bakın. Bölge şablonlarını kullanmayla ilgili bilgi için Bölge şablonları konusuna bakın.

Önceden ayarlanmış değerlerin hiçbiri belgenizi tanımlamıyorsa Özel‘i seçebilirsiniz. Sonra Seçenekler iletişim kutusunun OCR bölmesinde Özel Düzen… düğmesini tıklatın. Sütun sayısını ve giriş sayfalarında tabloların ve grafiklerin bulunup bulunmadığını belirtmenizi sağlar. Belirtilen değerler, yalnızca orijinal düzen açıklamasını Özel olarak ayarladığınızda geçerlilik kazanır.

Daha geniş çaplı tanıma görevlerinin otomatik işleme veya Toplu İş Yöneticisi’nde olduğu gibi minimum kullanıcı müdahalesi ile gerçekleştirilmesi gerektiğinde özel bir düzen belirtilmesi en kullanışlısıdır. Bu durumlarda, her bir sayfa için oluşturulmakta olan bölge türlerini incelemek mümkün değildir. Bu nedenle, otomatik bölge oluşturmanın isteklerinize uygun olması önemlidir.

Aşağıdaki ayarlardan birini seçin:

Akan metin

Sütun Yok

Giriş sayfalarınız akan metin içermiyorsa bunu seçin. Tanınan sayfalar yalnızca grafik veya tablo içerecektir. Bunun ayarlanması programı, sayfada bulunan tüm metni tablonun bir parçası olarak değerlendirmeye zorlar.

Bir Sütun

Giriş sayfalarınız tek bir sütunda iş yazışması veya rapor gibi bir akan metin içeriyorsa bunu seçin.

Otomatik

Giriş sayfalarınız, en azından kısmen sütunlar halinde düzenlenen akan metin içeriyorsa bunu seçin. Program, bu sütunları algılamak için daha çok çalışır. Metnin sütunlarının kaldırılması veya sütunlar halinde görünmesi gerektiğine karar vermek için Metin Düzenleyicisi’ni kullanın.

Tablolar

Tablo Yok

Tüm metin alanlarının akan metin olarak değerlendirilmesini sağlamak için bunu seçin. Orijinalinde tablo olsa bile ve metnini tutmak istiyor ancak tablo olarak değerlendirilmesini istemiyorsanız bunu kullanın. Bu da metnin kılavuza yerleştirilmeyeceğini; sütunlar halinde tutulabileceğini veya istediğiniz şekilde yeniden biçimlendirmenize olanak sağlayarak sadece akabileceğini gösterir.

Bir Tablo

Program, her sayfada bir tablo algılamaya çalışır. Tablo vermesi bulması durumunda Metin Düzenleyicisi’nde bir kılavuza yerleştirilir. Daha sonra kılavuza mı aktarılması veya sekmelerle ayrılan sütunlara mı dönüştürülmesi gerektiğini seçebilirsiniz.

Oto

Programın tabloları otomatik algılamasını sağlamak için bunu seçin. Programı, birden fazla tablosu olan sayfalar ve tüm sayfaları değil ancak bazı sayfaları içeren belgeler için kullanın.

Grafikler

Grafik Yok

Aranan veya algılanan grafik bölgelerini engellemek için bunu seçin. Sayfanın grafik bölgesi olmayacaktır. Tüm otomatik algılanan bölgeler metin olarak sınıflandırılacaktır ve program içeriklerini okumaya çalışacaktır. Fotoğraf gibi bilinir resimler kaldırılacaktır. Bunun, satır resmi veya şemaları olan sayfalar için seçilmesi tanımayı yavaşlatabilir. Tanınan şemalarda metin olmasını istiyorsanız bunu seçin. Tanınmasını istediğiniz bir şey grafik olarak hatalı bir şekilde yorumlanabilirse bunu seçin.

Bir Grafik

Her sayfa bir grafik içerdiğinde bunu seçin.

Oto

Programın neyin grafik olduğunu ve neyin metin olarak tanınması gerektiğini belirlemesini sağlamak için bunu seçin. Bir sayfada birden fazla grafiğiniz varsa veya belgede yalnızca bazı sayfaların grafiği varsa bunu seçin.

Sunulan düzen açıklamaları, özel ayarların aşağıdaki şekilde önceden belirlenmiş kombinasyonlarıdır:

Düzen açıklaması

Akan metin

Tablolar

Grafikler

Otomatik

Oto

Oto

Oto

Tek Sütun, Tablo yok

Bir Sütun

Tablo Yok

Oto

Çok Sütun, Tablo yok

Oto

Tablo Yok

Oto

Tablolu Tek Sütun

Bir Sütun

Oto

Oto

Elektronik Tablo

Sütun Yok

Bir Tablo

Grafik Yok

Diğer giriş açıklamalarından herhangi birini seçerseniz, özel değerler değiştirilmez. Bu da her zaman kullanılabilir olan tek biz özel seçeneği tanımlayabileceğiniz veya gerektiği gibi yeni özel seçimler oluşturabileceğinizi gösterir.

Özel Düzen ayarları