Otomatik İşlemi Başlat iletişim kutusu

OmniPage’te bir belge açıkken, 1-2-3 seçili durumda olduğu halde Başlat düğmesini her tıklattığınızda bu iletişim kutusu görüntülenir. Nasıl devam edileceğine karar vermeniz gerekir. Seçenekleriniz şunlardır:

  • Yenilerini eklemeden var olan sayfaları işlemeyi bitir.

  • Yeni sayfaları ekle, bunları bitmemiş diğer sayfalarla birlikte işle.

  • Yenilerini eklemeden var olan tüm sayfaları yeniden işle.

Tüm yeni sayfalar, Araçlar > Seçenekler > İşlem > Yeni Sayfalar altında tanımlandığı şekilde geçerli belgeye eklenir.

Bir seçenek belirledikten sonra iletişim kutusundaki Başlat düğmesini tıklatın.

 

Otomatik İşlemi Başlat iletişim kutusu