OPD’ye Katıştır iletişim kutusu

Bu iletişim kutusunu görüntülemek için aşağıdaki iletişim kutularından birinde Katıştır düğmesini tıklatın.

  • Kullanıcı Sözlüğü Dosyaları

  • Eğitim Dosyaları

  • Bölge Şablon Dosyaları

  • Görüntü Geliştirme Şablonu Dosyaları

İstediğiniz kadar kullanıcı sözlüğü, eğitim, bölge şablonu veya görüntü geliştirme şablonu dosyasını bir OmniPage Belgesinin içine katıştırabilirsiniz.

Aşağıdaki öğeler halihazırda katıştırılmıştır: Bu liste boş olabilir veya halihazırda OmniPage Belgesinin içine katıştırılmış olan herhangi bir kullanıcı sözlüğü dosyasının, eğitim dosyasının, bölge şablonu dosyasının veya görüntü geliştirme şablonu dosyasının adını içerebilir. Bu iletişim kutusunu örneğin Bölge Şablon Dosyaları iletişim kutusundan görüntülerseniz, liste sadece halihazırda katıştırılmış bölge şablon dosyalarını içerecektir (eğer varsa).

Ad: Katıştırılacak öğenin (kullanıcı sözlüğü / eğitim dosyası / bölge şablonu / görüntü geliştirme şablonu) adını girin.

  • Katıştırılmış bölge şablonları Düzen Tanımı açılır listesinde Katıştırılmış olarak görüntülenir: [bölge şablonu adı].

 

OPD’ye Katıştır iletişim kutusu