Onay Kutusu Özellikleri

Bu iletişim kutusunu görüntülemek için, Metin Düzenleyicisi’nde formdaki bir onay kutusunu sağ tıklatın ve kısayol menüsünden Form Nesnesi Özellikleri…‘ni seçin.

Özellikler

Ad: Bir ad girin.

Boyut ve Konum

Konum (Sol ve Üst) ve Boyut (Genişlik ve Yükseklik): Bir sayı girin veya ok tuşlarını kullanın.

Onay Kutusu Özellikleri