Kenarlıklar ve Gölgelendirme iletişim kutusu

Bu konu, Kenarlıklar ve Gölgelendirme ve Dolgu Metni Görünümü iletişim kutularını kapsamaktadır.

Kenarlıklar ve Gölgelendirme iletişim kutusunu görüntülemek için, Metin Düzenleyicisi’nde uygun kısayol menü öğesini seçin: Çerçeve…, Tablo… veya Metin Kutusu.

Dolgu Metni Görünümü iletişim kutusunu görüntülemek için,  Metin Düzenleyicisi’nde Form Nesnesi Görünümü kısayol menü öğesini seçin. Dolgu Metni Görünümü iletişim kutusunun üç bölmesi vardır: Kenarlıklar, Gölgelendirme ve Gölge.

Uygulama yeri seçim kutusunun içeriği her zaman kenarlıklı öğeye bağlıdır (metin, tablo, grafik veya form).

Kenarlıklar bölmesi
 

Ayar

Yok: Tanımlı hücre(ler), tablo veya kenarlıklı öğeden tüm kenarlıkları kaldırmak için burayı tıklatın. Bunlar, Metin Düzenleyicisi’ndeki seçim ve Uygulama yeri ayarı ile tanımlanır.

Kutu: O anda seçili olan çizgi ayarlarını tanımlı hücre(ler), tablo veya kenarlıklı öğenin dört dış kenarına uygulamak için burayı tıklatın.

Tümü: O anda seçili olan çizgi ayarlarını tanımlı hücreyi/hücreleri veya tabloyu çevreleyen ve içinde yer alan tüm kenarlıklara uygulamak için burayı tıklatın. Tablo dışı kenarlıklar için kullanılamaz.

Özel: Yeni çizgi ayarlarını tanımlı hücre(ler), tablo veya kenarlıklı öğenin etrafındaki veya içindeki kenarlıklardan istediklerinize uygulamak için burayı tıklatın. Çizgi ayarlarınızı seçin ve sonra önizleme modelinde kenarlıkları tıklatarak (veya önizleme düğmelerini kullanın) yeni ayarların uygulanacağı yeri tanımlayın.

Stil: Tanımlı kenarlıklar için kullanmak istediğiniz çizgi stilini tıklatın. Tek bir kenarlık çizgisini değiştirerek yeni bir stil, renk veya genişlik belirlemek için, önce Özel‘i tıklatın, istediğiniz Stil, Renk ve Genişlik ayarlarını seçin ve ardından önizleme şemasında kenarlık düğmelerini tıklatarak yeni ayarları uygulayın.

Renk: Tanımlı kenarlıklar için kullanmak istediğiniz çizgi rengini tıklatın. Tek bir kenarlık çizgisini değiştirerek yeni bir stil, renk veya genişlik belirlemek için, önce Özel‘i tıklatın, istediğiniz Stil, Renk ve Genişlik ayarlarını seçin ve ardından önizleme şemasında kenarlık düğmelerini tıklatarak yeni ayarları uygulayın.

Genişlik: Tanımlı kenarlıklar için kullanmak istediğiniz çizgi genişliğini tıklatın. Tek bir kenarlık çizgisini değiştirerek yeni bir stil, renk veya genişlik belirlemek için, önce Özel‘i tıklatın, istediğiniz Stil, Renk ve Genişlik ayarlarını seçin ve ardından önizleme şemasında kenarlık düğmelerini tıklatarak yeni ayarları uygulayın.

Önizleme: O anda seçili olan çizgi ayarlarını eklemek veya kaldırmak için, bu modelin yanlarını tıklatın veya kenarlık düğmelerini tıklatın. Tablo biçimlendirirken ayarlar, Uygulama yeri içinde tanımlandığı şekilde, hücrelere (geçerli veya seçili) ya da tablonun tamamına uygulanır.

Omnipage border top Kenarlıklar ve Gölgelendirme iletişim kutusu Tanımlı hücre(ler), tablo veya kenarlıklı öğenin üst kenarlığını eklemek veya kaldırmak için bunu tıklatın. Kenarlık eklenirken, o anda seçili çizgi ayarları kullanılır. Modeldeki sol kenarlığın tıklatılması da aynı işlevi gerçekleştirir.

Omnipage border bottom Kenarlıklar ve Gölgelendirme iletişim kutusu Tanımlı hücre(ler), tablo veya kenarlıklı öğenin alt kenarlığını eklemek veya kaldırmak için bunu tıklatın. Kenarlık eklenirken, o anda seçili çizgi ayarları kullanılır. Modeldeki alt kenarlığın tıklatılması da aynı işlevi gerçekleştirir.

Omnipage border left Kenarlıklar ve Gölgelendirme iletişim kutusu Tanımlı hücre(ler), tablo veya kenarlıklı öğenin sol kenarlığını eklemek veya kaldırmak için bunu tıklatın. Kenarlık eklenirken, o anda seçili çizgi ayarları kullanılır. Modeldeki sol kenarlığın tıklatılması da aynı işlevi gerçekleştirir.

Omnipage border right Kenarlıklar ve Gölgelendirme iletişim kutusu Tanımlı hücre(ler), tablo veya kenarlıklı öğenin sağ kenarlığını eklemek veya kaldırmak için bunu tıklatın. Kenarlık eklenirken, o anda seçili çizgi ayarları kullanılır. Modeldeki sağ kenarlığın tıklatılması da aynı işlevi gerçekleştirir.

Omnipage border horizontal Kenarlıklar ve Gölgelendirme iletişim kutusu Tanımlı hücrelerin veya tablonun iç yatay kenarlıklarını eklemek veya kaldırmak için bunu tıklatın. Kenarlıklar eklenirken, o anda seçili çizgi ayarları kullanılır. Modeldeki orta yatay çizginin tıklatılması da aynı işlevi gerçekleştirir. Bu seçenek yalnızca birden fazla satırı seçili tablolarda kullanılabilir.

Omnipage border vertical Kenarlıklar ve Gölgelendirme iletişim kutusu Tanımlı hücrelerin veya tablonun iç dikey kenarlıklarını eklemek veya kaldırmak için bunu tıklatın. Kenarlıklar eklenirken, o anda seçili çizgi ayarları kullanılır. Modeldeki orta dikey çizginin tıklatılması da aynı işlevi gerçekleştirir. Bu seçenek yalnızca birden fazla sütunu seçili tablolar için kullanılabilir.

Yuvarlak: Seçili form nesnesinin köşelerinin yuvarlak olmasını isterseniz bunu seçin. Bir yuvarlatma değeri girin veya ok tuşlarını kullanın.

Uygulama yeri: Kenarlık biçimi uygulamak istediğiniz öğeyi (hücre, tablo veya çerçeve) seçin. Bir tabloya kenarlık ve arka plan stilleri uygularken, ayarların yalnızca seçili hücrelere mi yoksa tablonun tamamına mı uygulanması gerektiğini belirtin.

 

Gölgelendirme bölmesi

Arka Plan Rengi: Seçili hücreler, tablo veya kenarlıklı öğe için kullanmak istediğiniz arka plan rengini seçin. Otomatik, sisteminizin görüntü özelliklerinde tanımlı bir renktir.

Otomatik: Bu bölmede seçili renk adı görüntülenir.

Diğer Renkler: Özelleştirilmiş renkler tanımlamaya yarayan Renk iletişim kutusu‘nu görüntülemek için bunu tıklatın.

Düzen: Listeden bir düzen seçin. Yalnızca form nesneleri için kullanılabilir.

Düzen Rengi: Düzen rengi seçmek için bunu tıklatın. Verilmeyen bir renk tanımlamak isterseniz Özel‘i tıklatın. Yalnızca form nesneleri için kullanılabilir.

Uygulama yeri: Seçili arka planın uygulanmasını istediğiniz öğeyi seçin.

 

Gölge bölmesi

Bu bölme yalnızca form nesneleri için, Dolgu Metni Görünümü iletişim kutusunda görüntülenir.

Konum: Gölgeniz için bir konum seçin.

Uzaklık: Bir değer girin veya ok tuşlarını kullanın. Bu uzaklık değeri, form nesnesi ile gölgesi arasındaki
mesafeyi belirler.

Kenarlıklar ve Gölgelendirme iletişim kutusu