İş Akışları iletişim kutusu

Bir iş akışı‘nı değiştirmek, yeniden adlandırmak, oluşturmak, kaldırmak, dışa aktarmak veya içe aktarmak üzere geçerli olarak ayarlamak için İş Akışları iletişim kutusunu kullanın. İş Akışları iletişim kutusunu Araçlar menüsünden açabilirsiniz. İş akışını oluşturmak veya değiştirmek için, İş Akışı Yardımcısı açılır.

İş akışı adı: Programın varsayılan İş Akışı klasöründe bulunan tüm iş akışı dosyalarını listeler.

Vista ve Windows 7′de

Users\<kullanıcıadı>\AppData\Roaming\Nuance\OmniPage18\WorkFlow

Windows XP’de:
Documents and Settings\<KULLANICIADI>\Application Data\Nuance\OmniPage18\Workflow

Seçili iş akışını İş Akışı açılan listesinde görüntülemek için Geçerli Olarak Ayarla‘yı tıklatın. İş akışını çalıştırmak için Başlat düğmesini tıklatın.

Seçili iş akışını değiştirmek için Değiştir…’i tıklatın. İş Akışı Yardımcısı, solda iş akışı adımlarıyla görüntülenir.

Seçili iş akışınızı yeniden adlandırmak için Yeniden Adlandır…’ı tıklatın. İş Akışını Yeniden Adlandır iletişim kutusuna yeni adı yazın. İş Akışı açılan listesinde seçili olan bir iş akışı yeniden adlandırılamaz.

Yeni bir iş akışı oluşturmak için Yeni…’yi tıklatın. İş Akışı Yardımcısı görüntülenerek, sıfırdan veya var olan iş akışlarından yeni bir iş akışı oluşturmanıza izin verilir.

Seçili iş akışı dosyasını listeden kaldırmak için Kaldır‘ı tıklatın. İş Akışı açılan listesinde seçili olan bir iş akışını kaldıramazsınız. Bir iş akışını fiziksel olarak silmek için, bkz. İş akışlarını silme.

Omnipage pro İş Akışları iletişim kutusu

İş Akışlarını İçe ve Dışa Aktarma, Barkod Kapak Sayfası Yazdırma ve Kaydetme yalnızca OmniPage Professional ile ilgilidir.

Seçili iş akışı dosyasını diğer kullanıcılar ile paylaşmak üzere bir ağ konumuna aktarmak için Dışa Aktar…’ı  tıklatın.

OmniPage İş Akışı Dosyalarına (*.xwf) göz atmak ve bir ağ konumundan iş akışı dosyasını içe aktarmak için İçe Aktar…’ı tıklatın.

Barkod kapak sayfası işinde kullanılacak bir iş akışının kapak sayfasını yazdırmak için Barkod Kapak Sayfasını Yazdır‘ı tıklatın.

Barkod kapak sayfası işinde kullanılacak bir iş akışının kapak sayfasını kaydetmek için Barkod Kapak Sayfasını Kaydet‘i tıklatın.

Önceden tanımlı dosya veya klasör girişi olmadan, herhangi bir iş akışı için barkod kapak sayfası yazdırılabilir veya kaydedilebilir. Kapak sayfası taranacak belgenin en üstüne yerleştirilerek veya kapak sayfası görüntüsü belge görüntüleriyle bir barkod klasörüne yerleştirilerek, bu iş akışları otomatik olarak başlatılabilir.

 

//

İş Akışları iletişim kutusu