İş Akışını İçe Aktar

Bu iletişim kutusunu görüntülemek için İş Akışı açılan listesinden veya İşlem > İş Akışları alt menüsünden İş Akışını İçe Aktar…‘ı seçin. Bu iletişim kutusu, Araçlar > İş Akışları…  öğesinden İş Akışları iletişim kutusundaki İçe Aktar… düğmesi tıklatıldığı zaman da görüntülenir.

Ara: Şu anda hangi klasörün içeriğinin görüntülendiğini gösterir. Farklı bir klasöre geçmek için burayı tıklatın. İş akışları herhangi bir yerden içe aktarılabilir.

Ad: Bu öğe, seçilen klasördeki iş akışı adlarını listeler. İçe aktarılacak iş akışını seçin.

Dosya adı: Bu öğe, seçilen iş akışının adını görüntüler.

Dosya türü: İş Akışı Dosyaları (*.xwf)

  • İçe aktarılan iş akışları fiziksel olarak bilgisayarınıza kopyalanmaz, yalnızca kısayolları oluşturulur.

 

  • İçe aktarılan iş akışının dosyaları yüklemek ve kaydetmek için standart bir yolu varsa (örn. Belgelerim), bu yol bilgisayarınıza göre ayarlanır.

    Vista ve Windows 7 altında
    C:\Users\<kullanıcı adı>\Documents

    Windows XP altında
    C:\Documents and Settings\<KULLANICIADI>\Belgelerim

 

İş Akışını İçe Aktar