İş Akışı Yardımcısı – Posta ile Gönder

Farklı Kaydet: Tanıma sonuçlarını sunulan dosya türlerinden birinde (örneğin, Microsoft Word) kaydetmek için Metin‘i seçin. Sayfa görüntülerini bir görüntü dosyası türünde (örn. TIFF) kaydetmek için Görüntü‘yü seçin. Aynı anda birden fazla dosya türünde (örn. Word ve TIFF) kaydetmek için Birden Çok‘u seçin. Önceden tanımlı dört çoklu dönüştürücüden birini seçebilir veya kendinizinkini oluşturabilirsiniz. Formları kaydetmek için Form verileri‘ni seçin.

Çıkış dosyası seçenekleri

Dosya seçenekleri: Tanıma sonuçlarının tek bir dosyada ya da bir dosya kümesinde depolanması gerektiğini belirtin. Dosya kümesinde depolandığı durumlarda, benzersiz dosyalar oluşturmak için dosya adına sayısal sonekler eklenir.

Girişi dosyası adlarını kullan: Ayırt edilebilmeleri için uzantılarını bırakarak, giriş dosyalarının adlarını çıkış dosyalarının adları olarak kullanmak isterseniz bunu seçin.

Dosya türü: Dosya listesinde görüntülenecek dosya türünü seçin.

Biçimlendirme düzeyi: Seçtiğiniz dosya türüne göre geçerli durumda sunulan biçimlendirme düzeylerini görüntüler.

E-posta seçenekleri

E-posta Özellikleri: E-posta adresleri, konu, ileti metni ve ek adı belirtmek için bunu tıklatın.

Alıcı’nın e-posta adresi: E-posta Özellikleri iletişim kutusuna girilen Alıcının e-posta adresini görüntüler.

Bilgi kişisinin e-posta adresi: E-posta Özellikleri iletişim kutusuna kopyalar için girilen e-posta adresini/adreslerini görüntüler.

Konu: E-posta Özellikleri iletişim kutusuna girilen e-posta konusunu görüntüler.

İleti Metni: E-posta Özellikleri iletişim kutusuna girilen ileti metnini görüntüler.

Eklerin adı: E-posta Özellikleri iletişim kutusuna girilen ek adını görüntüler.

 

OPD dosyaları OmniPage’in içinden posta ile gönderilemez; bunları dosyaya kaydedin ve sonra bir posta iletisine ekleyin.

 

  • Uygun herhangi bir iş akışından Kindle okuyucusuna tanıma sonuçlarını göndermek için bu iletişim kutusunu kullanabilirsiniz. Dosya türü olarak ‘Kindle Belgesi’ni seçin ve Kindle cihazınızla birlikte aldığınız e-posta adresini girin. Bu çıkış dosyası türünün oluşturulmasını sağlamak için, önce Araçlar menüsünden Kindle Yardımcısı’nı çalıştırmalısınız. Şu an için (Mayıs 2011), Amazon’un bu Kindle hizmeti yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılabilmektedir. Bu nedenle, ancak arabirim dili İngilizce olarak ayarlandığında görünür. Kindle Yardımcısı, Kindle’a belge göndermek için en iyi duruma getirilmiş üç adımlı basit bir iş akışı oluşturmanıza izin verir. Bkz. Kindle’a gönderme.

 

 

 

İş Akışı Yardımcısı – Posta ile Gönder