İş Akışı Yardımcısı – Metni İşaretle

Omnipage pro İş Akışı Yardımcısı   Metni İşaretle

Bu adım yalnızca OmniPage Professional’da kullanılabilir.

 

Metni düzelt: Bunu seçin ve tanınan metinde karartılacak sözcükleri veya terimleri altındaki metin kutusuna girin.

Düzeltme için metni işaretle: Belgeyi düzeltme işlemine hazırlamak için bunu seçin. Tanınan metinde gri ile işaretlenecek sözcükleri veya terimleri altındaki metin kutusuna girin.

Vurgula: Tanınan metinde bulunmasını ve sarı ile vurgulanmasını istediğiniz sözcükleri veya terimleri metin kutusuna girin.

Üzerini çiz: Tanınan metinde bulunmasını ve ortasından bir çizgi çizilmesini istediğiniz sözcükleri veya terimleri metin kutusuna girin.

  • Birden çok öğeyi bulmak ve işaretlemek için, metin kutusunda bu öğeleri noktalı virgüller ile ayırın.

Seçenekler

Büyük küçük harf eşleştir: Metin kutusundaki harflerin büyük/küçük yazımının arama sırasında uygulanması için bunu seçin. Bu seçilmediğinde, ‘nuance’ arandığında ‘Nuance’ da bulunur.

Tam sözcükle eşleştir: İki boşluk arasında yer alan ve ayrı bir kelime oluşturan belirli karakter gruplarını bulmak için bunu seçin. Örneğin, ‘top’ aranırken ‘toplantı’ sözcüğünde durmaz.

Sayfayı işaretle: Düzeltiliyor, Vurgula veya Üzerini çiz kutusuna girilen sözcükleri veya terimleri içeren sayfaları işaretlemek için bunu seçin.

 

İş Akışı Yardımcısı – Metni İşaretle