İş Akışı Yardımcısı – Kaydet

Bu konunun ilgili olduğu iletişim kutuları şunlardır: İş Akışı Yardımcısı – Kaydet, İş Akışı Yardımcısı – Nuance Cloud Connector’a Kaydet, İş Akışı Yardımcısı – SharePoint’e Kaydet (ve olasılıkla diğer ECM’lere) ve ayrıca Cloud hedeflerine doğrudan kaydetme.  Son iki veya daha fazla iletişim kutusunda Sonucu Göster ve Dosyaları zaman damgası alt klasöründe oluştur seçenekleri bulunmaz.

Farklı Kaydet: Tanıma sonuçlarını sunulan dosya türlerinden birinde (örneğin, Microsoft Word) kaydetmek için Metin‘i seçin. Sayfa görüntülerini bir görüntü dosyası türünde (örn. TIFF) kaydetmek için Görüntü‘yü seçin. Aynı anda birden fazla dosya türünde (örn. Word ve TIFF) kaydetmek için Birden Çok‘u seçin. Önceden tanımlı dört çoklu dönüştürücüden birini seçebilir veya kendinizinkini oluşturabilirsiniz. Doldurulmuş formlardan alıntılanan verileri kaydetmek için Form verileri‘ni seçin.

Çıkış dosyası seçenekleri

Dosya seçenekleri: Tanıma sonuçlarının tek bir dosyada ya da bir dosya kümesinde depolanması gerektiğini belirtin. Dosya kümesinde depolandığı durumlarda, benzersiz dosyalar oluşturmak için dosya adına sayısal sonekler eklenir.

Adlandırma seçenekleri:  Her görüntü dosyası için yeni dosya oluştur seçili olduğunda Girişi dosyası adlarını kullan veya Alt klasörleri olan giriş dosyası adlarını kullan tercihini yapın. Diğer tüm durumlarda, dosya adını belirtmeniz gerekir. Birden fazla dosya oluşturulursa, bunlar sayı sonekleriyle birbirinden ayrılır.

Dosya türü: Dosya listesinde görüntülenecek dosya türünü seçin.

Biçimlendirme düzeyi: Seçtiğiniz dosya türüne göre geçerli durumda sunulan biçimlendirme düzeylerini görüntüler.

İstem

Dosya kaydetme adını ve konumunu sor: Bu iş akışı her bittiğinde bir dosya adı veya yolu sorulması için bunu seçin. Sorulmak üzere bir varsayılan klasör seçmek için Gözat‘ı tıklatın. Dosya adını ve yolunu şimdi belirtmek istiyorsanız bunun seçimini kaldırın.

Gözat: Kaydetme sırasında bir dosya adı ve yol sorulduğunda görüntülenmesi gereken klasöre göz atmak için bunu tıklatın.

Buradan başla: Çıkış dosyası adları sorulurken, varsayılan klasör için seçilen yolu görüntüler.

Otomatik olarak belirli bir ad ve konumla kaydet

Ad ve Konumu Belirt…: Çıkış dosyası konumunu, adını ve türünü belirtmek için bunu tıklatın. Bulut sistemde depolama durumunda, konumu seçmeden önce erişim verilerini sağlamalısınız.

Giriş – Çıkış: Giriş alanı görüntülerin geleceği kaynağı gösterir. Çıkış alanı dosyalarınızın depolanacağı konumu gösterir. Hem giriş hem de çıkış için dosya adlarının sorulmasını isteyebilirsiniz.

Sonucu Göster:Hedef uygulamanın, kaydedilen dosya açık olarak etkinleştirilmesi için bunu seçin. Hedef uygulama, varsayılan seçenek olarak Windows sisteminizdeki kaydetme biçiminizle ilişkilendirilmiş olandır, ancak bu dosya türü için dönüştürücü seçeneği olarak farklı bir uygulamayı belirtebilirsiniz.

Dosyaları zaman damgası alt klasöründe oluştur: Dosyaları, otomatik olarak oluşturulan klasörlere, oluşturma tarihi ve saatiyle adlandırılmış biçimde kaydetmek için kullanılır.

İş Akışı Yardımcısı – Kaydet