İş Akışı Yardımcısı – Görüntüleri Tara

Genel

Mod: Çıkış belgenizde renk olmasını isterseniz Renkli‘yi seçin. Bunun için en fazla süre ve bellek miktarı gerekir. Çıkış belgesinde sözde ‘siyah beyaz’ fotoğraflar olması için Gri Tonlamalı‘yı seçin. Düşük veya değişken karşıtlıklı olan ve metinleri renkli veya gölgeli arka planlarda bulunan sayfalar için bunu kullanın. Siyah beyaz tarama için Siyah Beyaz‘ı seçin. Çıkış belgesinde fotoğraf olmasını istiyorsanız bu seçenek uygun değildir. Bu seçeneği, beyaz veya aydınlık arka plandaki net siyah metinler için kullanın.

Çözünürlük: Bir tarama çözünürlüğü seçin. Sunulan değer tarayıcıya göre değişir. Genelde, OCR doğruluğu için en iyisi 300 dpi’dir. Çok küçük baskılarda 400 dpi daha iyi olabilir.

Boyut: Tarayacağınız kağıt boyutunu seçin. Bu seçenek aynı zamanda çıkış belgesinin kağıt boyutunu da belirler.

Yön: Sayfaların tarayıcıya nasıl yerleştirileceğini belirtin. Dikey, sayfanın kısa kenarının tarama kafasına paralel olmasını ifade eder. Yatay ise uzun kenarın tarama kafasına paralel olmasını ifade eder.

Kaynak: Kullanacağınız tarayıcı kaynağını (kağıt beslemeli veya düz yataklı) seçin.
 

Parlaklık: Parlaklık ayarı yapmak için bunu kullanın. İyi parlaklık ve karşıtlık ayarları OCR doğruluğunda önemli bir rol oynar. Karakterler kalın ve birbirine değiyorsa, parlaklığı artırın. Karakterler ince ve kopuksa, koyulaştırın. En uygun ve sınırda görüntü parlaklığı örnekleri için, bkz. Parlaklığı iyileştirme.

Karşıtlık: Karşıtlık ayarı yapmak için bunu kullanın. İyi parlaklık ve karşıtlık ayarları OCR doğruluğunda önemli bir rol oynar. Bir sayfanın karşıtlık değeri düşükse (yani, açık ve koyu arasında çok fark yoksa) yüksek bir karşıtlık değeri ayarlayın veya gri tonlamalı olarak tarayın.
 

Düz Yataklı

Daha fazla sayfa taranıp taranmayacağını sor: İş akışı işleminde daha fazla sayfa eklenip eklenmeyeceğinin sorulması için bunu seçin.

Sayfaları otomatik olarak tara: Bir ADF biriminiz olmasa bile, çok sayfalı belgeleri etkili bir şekilde taramanıza yardımcı olması için bunu seçin. Tarayıcı otomatik olarak tarama geçişlerine başlar ve saniye cinsinden tanımladığınız süre kadar duraklar. İletişim kutusu hemen taramanıza, daha uzun bir duraklama süresi istemenize ve son sayfanın taranacağı zamanı belirtmenize izin verir.

Taramalar arasındaki süre: Tarayıcının yeni bir tarama işlemine başlamadan önce beklemesi gereken süreyi saniye olarak belirtin. Bu size, bir sonraki sayfayı tarayıcıya yerleştirecek zamanı kazandırır.

Ön işlem

Sayfa döndürme: OmniPage’in yönü denetleyip yanlış yönlendirilmiş bir sayfa görüntüsünü otomatik olarak döndürmesini sağlamak için Otomatik‘i seçin veya istenen döndürme açısını ya da Yok‘u seçin.

Görüntüdeki lekeleri kaldır:Görüntülerdeki lekelerin otomatik olarak kaldırılmasını sağlamak için bunu seçin. Seçimi kaldırılsa bile, Lekeleri kaldır aracıyla görüntüdeki lekeleri elle kaldırmaya devam edebilirsiniz.

Görüntü eğriliğini düzelt: Gerekirse, tüm sayfaların otomatik olarak düzeltilmesini sağlamak için bunu seçin.

Karşılıklı sayfaları ara: Tek bir adımda taranmış olsalar bile, açık bir kitabın karşılıkları sayfalarını iki ayrı sayfa olarak işlemek için bunu seçin.

Orijinal görüntü çözünürlüğünü koru: Programa giren gri tonlu ve renkli görüntülerin orijinal çözünürlüklerini korumak için bunu seçin. Sayfa görüntüsü kaydetme ve tanınan sayfalardaki katıştırılmış görüntüler için yüksek kalitede görüntü dışa aktarmaya gerek duyuyorsanız bunu yapın. Gri tonlu ve renkli görüntülerin 75-150 dpi’ye düşürülmesi için bunun seçimini kaldırın.

Otomatik kırp: Kenar boşluklarının algılanması ve en aza indirilmesi için bunu seçin; kenar boşluğu ayarları farklı sayfaları yeniden boyutlandırabilir.

Kenarlıkları temizle: Sayfa kenar boşluklarındaki tarama gölgelerini, lekeleri ve kenar boşluğu notlarını kaldırmak için bunu seçin.

Zımba deliklerini kaldır: Sayfa görüntülerindeki zımba deliği efektlerini kaldırmak için bunu seçin.

 

Boş Sayfalar

Boş sayfaları atla: Bunları ön işlem sırasında atar. Bunu seçerseniz, boş sayfalar belge ayırıcıları olarak kullanılamaz (bkz. altta).

Duyarlılık: Boş sayfa algılamasına ilişkin bir ayardır. 0 ile 100 aralığında olup varsayılan değer 50′dir. Duyarlılık yükseldikçe, bir sayfanın boş olarak bildirilmesi olasılığı azalır; örneğin duyarlılık 100 olduğunda, sayfanın boş olarak bildirilmesi için tertemiz olması gerekir.

Her boş sayfada yeni belge oluştur: Her boş sayfa bulunduğunda ayrı bir çıkış belgesi oluşturmak için bu seçeneği kullanın. Boş sayfaları atla seçilmişse, bunun hiçbir etkisi olmaz.

 

 

İş Akışı Yardımcısı – Görüntüleri Tara