İş Akışı Yardımcısı – Görüntüleri Tanı

Düzen Açıklaması: Programın sayfaları otomatik olarak bölgelere ayırmasını etkilemek için, gelen sayfalarınıza yönelik bir düzen açıklaması seçin. Programın kararlaştırmasına izin vermek için Otomatik‘i seçin; çoğu durumda ya da belgedeki sayfaların farklı düzenlere sahip olduğu durumlarda en iyi seçenek budur. Tüm sayfalar benzer olduğunda, belgenizle en yakın uyuşan ayarı seçin.

OCR işlemini Hız/Doğruluk için iyileştir: Tanıma işleminin hız veya doğruluk için etkinleştirilmesinde kullanın. Kalitesi iyi olan belgelerde Hız kullanılsa bile kabul edilebilir doğruluk elde edilebilir.

Diller ve sözlükler

Belgedeki diller: Tanıma yapacağınız sayfada/sayfalarda bulunan dilleri seçin. Daha iyi tanıma için, yalnızca sayfada/sayfalarda bulunan dilleri seçin. En üstteki diller en son yaptığınız tercihlerdir; bunun altında diller alfabetik olarak listelenir. Bir harfi tuşlayarak ilgili harfe atlayabilirsiniz.

Kullanıcı sözlüğü: OCR sonuçlarının yazım denetimini yaparken kullanmak istediğiniz kullanıcı sözlüğünü seçin.  Özel adlı sözlük görüntülenebilir; bu Microsoft Word’ün varsayılan kullanıcı sözlüğüdür.

Profesyonel sözlükler: Belirli mesleklere yönelik özel sözlükler seçmek için bunu kullanın. Standart sözlüklere ve kullanıcı sözlüklerine ek olarak bu sözlüklere danışılır.

Dil seçeneklerini doğrula: Seçili diller ile gelen belgelerde algılanan diller arasındaki uyuşmazlıklara dair uyarılar almak için bunu seçin. Japonca, Çince, Korece ve Asya dışı dilleri ayırt eder. Bkz. Asya dillerinde tanıma.

Tek dil algıla. Bu seçenek önceden dil seçme gereğini ortadan kaldırır; farklı dillerde belgelerle karşılaşılabildiği durumlarda gözetimsiz işleme için yararlı olabilir. Gelen her sayfaya bir dil atar. Bkz. OCR seçenekleri. Hangi dillerin işlenebildiğini görmek için onay kutusunu seçin; bu seçenek işaretliyken tek tek dil tercihleri yapılamaz.

Dil grubunu seç: Tek dilde algılama için etkinleştirilecek dil gruplarını tanımlamanıza izin verir. Latin alfabesini kullanan sözlük desteği bulunan diller, dört Asya dili veya iki grup birden.

Yazı tipleri ve karakterler

Yazı Tipi Eşleştirme…: Yazı tiplerinin, belgenizde algılanan yazı tipleriyle nasıl eşleştirildiğini görmek için bunu tıklatın. Yalnızca Asya dışı diller için geçerlidir.

Reddedilecek karakter: OmniPage’in tanıyamadığı karakterlerin yerine koymasını istediğiniz karakteri girin. Reddetme karakterleri (varsayılan olarak tilde <~>) tanınan belgede kırmızı olarak görüntülenir.

Ek karakterler: Dil tercihinize göre doğrulanmış karakterlere ek olarak tanıma işlemi için doğrulanmasını istediğiniz aksanlı harfleri buraya girin. Karakterleri klavyenizden veya karakter eşlemden girin. Üç noktalı düğme bunu açar.

Özellikleri koru

Üstbilgi ve altbilgileri ara:Üstbilgi ve altbilgilerin algılanması ve dışa aktarılabilmesi için bunu seçin. Üstbilgi ve altbilgilere normal metin gibi işlem yapılması için bunun seçimini kaldırın.

Köprüleri ara:Köprülerin algılanması, Metin Düzenleyicisi’nde çalışan bağlantılar gibi görüntülenmesi ve dışa aktarıma sunulması için bunu seçin.

Metin ve arka plan rengini koru: Renkli metinlerin ve arka planların algılanıp Metin Düzenleyicisi’nde görüntülenmesi ve dışa aktarılabilmesi için bunu seçin. OCR işlemini Hız için iyileştir seçeneği açıksa, bu seçenek gri görünür.

Ters çevrilmiş metni koru:Ters çevrilen metni (siyah veya koyu arka planda beyaz veya silik harfler) korumak için bunu seçin. Ters çevrilmiş metnin normal metne dönüştürülmesi için bunun seçimini kaldırın. OCR işlemini Hız için iyileştir seçeneği açıksa, bu seçenek gri görünür.

PDF yazı tiplerini kullan: PDF dosyalarını açarken, olası her durumda yazı tipi eşleştirme yönergelerinizi geçersiz kılmak için bunu seçin. OmniPage, PDF dosyalarındaki yazı tipi listesini okuyabilir ve sisteminizdeki bu yazı tiplerini arayarak dönüştürülen belgede onları kullanır.

 

İş Akışı Yardımcısı – Görüntüleri Tanı