İş Akışı Yardımcısı – Dosyaları Yükle

Dijital Kamera Dosyalarını Yükle ve Nuance Cloud Connector’dan Yükle ve FTP adımları için bu iletişim kutusu biraz daha farklı görünür.

Dosyaları sor

Bu iş akışı her başlatıldığında yüklenecek dosyaları seç: Bir dosya adı veya klasörün sorulması için bunu seçin. Dosya adlarını veya klasörleri şimdi belirtmek istiyorsanız bunun seçimini kaldırın.

Gözat…: Sorulmak üzere bir varsayılan klasör seçmek için bunu tıklatın.

Buradan başla: Giriş dosyası adlarının sorulması için varsayılan klasör olarak seçilen yolu görüntüler.

Liste: Seçtiğiniz tüm dosyaları veya klasörleri ve dosya türlerini listeler. Dosyaları farklı konumlardan seçebilirsiniz. Listedeki öğeleri yeniden düzenleyebilirsiniz.

Gözat: Bir klasör konumundaki dosyaları belirtmek için bunu tıklatın. Bir başka konumdan dosyaları seçmek için yeniden tıklatın.

Kaldır: Seçili dosyaları veya klasörleri listeden kaldırmak için bunu kullanın.

Yukarı Taşı: İstenen okuma sırasını belirtmek amacıyla seçili dosyaları veya klasörleri dosya listesinde yukarı taşımak için bunu kullanın.

Aşağı Taşı: Dosyaların okuma sırasını belirtmek amacıyla seçili dosyaları veya klasörleri dosya listesinde aşağı taşımak için bunu tıklatın.

Ön işlem

Döndürme: OmniPage’in yönü denetleyip yanlış yönlendirilmiş bir sayfa görüntüsünü otomatik olarak döndürmesini sağlamak için Otomatik‘i seçin veya istenen döndürme açısını ya da Yok‘u seçin.

Görüntüdeki lekeleri kaldır: Görüntülerdeki lekelerin otomatik olarak kaldırılmasını sağlamak için bunu seçin. Seçimi kaldırılsa bile, Lekeleri kaldır aracıyla görüntüdeki lekeleri elle kaldırmaya devam edebilirsiniz.

Görüntü eğriliğini düzelt:Gerekirse, tüm sayfaların otomatik olarak düzeltilmesini sağlamak için bunu seçin. (Dijital Kamera Dosyalarını Yükle adımında kullanılamaz.)

Karşılıklı sayfaları ara: Tek bir adımda taranmış olsalar bile, açık bir kitabın karşılıkları sayfalarını iki ayrı sayfa olarak işlemek için bunu seçin. (Dijital Kamera Dosyalarını Yükle adımında kullanılamaz.)

Orijinal görüntü çözünürlüğünü koru: Programa giren gri tonlu ve renkli görüntülerin orijinal çözünürlüklerini korumak için bunu seçin. Sayfa görüntüsü kaydetme ve tanınan sayfalardaki katıştırılmış görüntüler için yüksek kalitede görüntü dışa aktarmaya gerek duyuyorsanız bunu yapın. Gri tonlu ve renkli görüntülerin 75-150 dpi’ye düşürülmesi için bunun seçimini kaldırın.

Otomatik kırp: Kenar boşluklarının algılanması ve en aza indirilmesi için bunu seçin; kenar boşluğu ayarları farklı sayfaları yeniden boyutlandırabilir.

Kenarlıkları temizle: Sayfa kenar boşluklarındaki tarama gölgelerini, lekeleri ve kenar boşluğu notlarını kaldırmak için bunu seçin.

Zımba deliklerini kaldır: Sayfa görüntülerindeki zımba deliği efektlerini kaldırmak için bunu seçin.

 

PDF

Parola: Parolayı yazın.

Görüntü Olarak Aç: PDF dosyasından tanınan metin tatmin edici değilse bu seçeneği kullanın. Bu seçeneğin geçerli olması için, PDF dosyasını bu seçenek işaretliyken yeniden yükleyin.

Etiketleri Kullan: Otomatik bölge oluşturma sırasında otomatik düzen çözümlemesi (paragraflar, tablolar, grafikler) tatmin edici değilse bu seçeneği kullanın. Bu seçeneğin geçerli olması için, PDF dosyasını bu seçenek işaretliyken yeniden yükleyin. PDF etiketleri, OmniPage’in kullanabileceği biçimlendirme bilgilerini içerir. Seçeneğin yalnızca etiketli PDF dosyaları üzerinde etkisi vardır.

  • PDF seçenekleri, Dijital Kamera Dosyalarını Yükle adımı için kullanılamaz.

Boş Sayfalar

Boş sayfaları atla: Bunları ön işlem sırasında atar. Bunu seçerseniz, boş sayfalar belge ayırıcıları olarak kullanılamaz (bkz. altta).

Duyarlılık: Boş sayfa algılamasına ilişkin bir ayardır. 0 ile 100 aralığında olup varsayılan değer 50′dir. Duyarlılık yükseldikçe, bir sayfanın boş olarak bildirilmesi olasılığı azalır; örneğin duyarlılık 100 olduğunda, sayfanın boş olarak bildirilmesi için tertemiz olması gerekir.

 

Omnipage icon bm İş Akışı Yardımcısı   Dosyaları Yükle Aşağıdaki seçenekler yalnızca Toplu İş Yöneticisi’nden başlattığınızda görünür.

Yeni belge oluştur

Her boş sayfada:

Giriş sırasında her boş sayfa bulunduğunda ayrı bir çıkış belgesi oluşturmak için bu seçeneği kullanın. Ön işlem seçeneği olarak Boş sayfaları atla seçilmişse, bunun hiçbir etkisi olmaz. Boş sayfa seçimi için duyarlılık ayarı yapılabilir.

Her görüntü dosyası için:

Her giriş dosyası için ayrı bir çıkış belgesi oluşturmak isterseniz bunu seçin.

Yeni belge oluştur altında belirtilen seçenek, İş Akışı Yardımcısı – Kaydet bölmesi‘nde Çıkış dosyası seçenekleri altında görüntülenir. Kaydet bölmesinde bu seçeneği değiştiremezsiniz.

 

İş Akışı Yardımcısı – Dosyaları Yükle