İş Akışı Ekle ve Kaldır iletişim kutusu

Bu iletişim kutusunu görüntülemek için dosya sisteminizde OmniPage tarafından desteklenen bir veya daha çok görüntü dosyası seçin, sağ tıklatın ve kısayol menüsünden OmniPage 18 ► İş Akışı Ekle ve Kaldır… öğesini seçin.

Liste: Kullanılabilir iş akışlarını (görüntü dosyası girişi olanlar) görüntüler. Kısayol menüsüne eklemek istediklerinizi seçin. Bu iş akışları, seçili görüntü dosyasını/dosyalarını sağ tıklatıp gerekli iş akışını seçmek suretiyle Windows Gezgini’nden çalıştırılabilir. Bir iş akışını kısayol menüsünden kaldırmak için, iş akışı adının yanındaki Omnipage checkmark İş Akışı Ekle ve Kaldır iletişim kutusu  simgesini tıklatın.

Tam yol: Seçili iş akışının bulunduğu konumu görüntüler.

Seçenekler

İşlemi göster: İş adımları boyunca performansın nasıl sürdüğünü gösteren ilerleme durumu çubuğunu görüntülemek için bunu seçin. Ayrıca İş akışını arka planda çalıştır da seçiliyse kullanışlıdır.

İş akışını arka planda çalıştır: Bu seçeneğin, dosya sisteminizin kısayol menüsünden başlatılan iş akışları üzerinde etkisi olacaktır. Bu seçenek belirtilirse ve iş akışının bir kaydetme adımı varsa, iş akışı arka planda çalışır. Kaydetme adımı yoksa, iş akışı bu ayardan bağımsız olarak tüm OmniPage kullanıcı arabirimi ile birlikte çalışır. İş akışında kullanıcı etkileşimli bir adım yer alıyorsa, ilgili OmniPage bölmesi görünür (örn. yazım denetimi için). Bunun seçimi kaldırılırsa, iş akışı tüm OmniPage kullanıcı arabirimiyle birlikte çalışır.

İş Akışı Ekle ve Kaldır iletişim kutusu