Eğitimi Uygula iletişim kutusu

Eğitim verileri şu yollarla uygulanabilir:

geçerli sayfadan başlayarak: Bu seçenek, geçerli sayfa belgedeki son sayfa değilse kullanılabilir. Eğitimin geçerli sayfadan sonraki tüm sayfalara ve aynı zamanda tüm eklenen ve yeniden tanınan sayfalara uygulanması için bunu seçin.

tüm var olan sayfalara: Eğitimi belgedeki tüm sayfalara uygulamak için bunu seçin.

Evet: Yukarıdaki tercihinize göre eğitimin belgede varolan sayfalara uygulanması için bunu tıklatın.

Hayır: Eğitim işleminin belgede varolan sayfalara dokunmaması için bunu tıklatın.

Eğitimi Uygula iletişim kutusu