Dönüştürücü Seçenekleri

Her bir dönüştürücü seçeneği iletişim kutusu, kaydetme seçeneklerini ve bunların geçerli dönüştürücüye ilişkin ayarlarını listeler. İletişim kutusunun başlık çubuğu, dönüştürücü adını görüntüler. Her bir kullanılabilir dönüştürücünün dönüştürücüye özgü özellikleri kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Biçimlendirme düzeyini kontrol edin ve hangi seçeneklerin kullanılabilir olacağını belirleyeceğinden gerekiyorsa diğer ayarları seçmeden önce bunu değiştirin.

Bir dönüştürücü seçeneği iletişim kutusunu açmak için

  • kayıt sırasında kayıt iletişim kutusunda Seçenekler… öğesi tıklatılabilir veya

 

  • Araçlar menüsünden Kayıt Seçenekleri… tıklatılıp bir dönüştürücü seçildikten sonra görünen iletişim kutusunda Seçenekler… öğesi tıklatılabilir.

 

Dosya seçenekleri: Tanıma sonuçlarının tek bir dosyada ya da bir dosya kümesinde depolanması gerektiğini belirtin. Dosya kümesinde depolandığı durumlarda, benzersiz dosyalar oluşturmak için dosya adına sayısal sonekler eklenir.

Biçimlendirme düzeyi: Bu seçenek, seçilen dosya türüyle o an ilişkilendirilmiş olan biçimlendirme düzeyini görüntüler. Seçiminiz, başka hangi ayarların kullanılabilir olduğunu belirleyeceği için öncelikle bunu ayarlayın. Sunulan biçimlendirme düzeyleri, seçtiğiniz dosya türüne bağlı olarak değişebilir. Seçiminiz geçerli dosya türü tercihi olur. Metin Düzenleyicisi’nde biçimlendirme düzeyinde yapılan değişikliklerden etkilenmez.

Seçenekler bölmesi: Bu bölme, geçerli dönüştürücü için kayıt seçeneklerini ve ayarlarını listeler.

Kayıt Tercihleri iletişim kutusundan çağrıldığında seçenekler, radyo düğmeleri, onay kutuları veya açılan listeler ile sunulur.

Omnipage sym arrow right radio button Dönüştürücü Seçenekleri Bir denetim grubunu açmak için bunu tıklatın.

Omnipage sym arrow left radio button Dönüştürücü Seçenekleri Bir denetim grubunu kapatmak için bunu tıklatın.

Dönüştürücü seçenekleri iletişim kutusu, Kaydet iletişim kutusundan çağrıldığında aşağıdaki simgeler kullanılır:

Simgeler

Açıklama

Omnipage sym arrow right Dönüştürücü Seçenekleri

Seçenekler grubunu genişletmek için bunu kullanın.

Omnipage sym arrow left Dönüştürücü Seçenekleri

Seçenekler grubunu daraltmak için bunu kullanın.

Omnipage sym rbutton a Dönüştürücü Seçenekleri

Bu radyo düğmesi işaretlenmiş bir seçeneği belirtir. Bir seçenek grubunda yalnızca bir seçenek seçilebilir.

Omnipage sym rbutton i Dönüştürücü Seçenekleri

Bu radyo düğmesi işaretli olmayan bir seçeneği belirtir. Bunu tıklatırsanız seçili hale gelir. Grup içinde daha önce işaretlenmiş olan seçeneğin seçimi kaldırılır.

Omnipage sym checkbox a Dönüştürücü Seçenekleri

Bu onay kutusu işaretli bir seçeneği belirtir. İşaretini kaldırmak için kutunun içini tıklatın.

Omnipage sym checkbox i Dönüştürücü Seçenekleri

Bu, işaretli olmayan bir seçeneği belirtir. Seçeneğini işaretlemek onay kutusunun içini tıklatın. Bir onay kutusunun işaretlenmesi, başka bir onay kutusunun işaretini kaldırmaz.

Omnipage sym editbox Dönüştürücü Seçenekleri

Bu simge bir düzenleme kutusunu belirtir. Dize girmek üzere bir düzenleme kutusunu görüntülemek için bunu tıklatın.

Omnipage sym cp sel Dönüştürücü Seçenekleri

Bu simge bir seçim kutusunu belirtir. Seçim kutusunu görüntülemek ve bir seçim yapmak için oku tıklatın. Örneğin, dönüştürücü kod sayfası değişikliklerini kabul ederse bir Windows kod sayfası seçmenizi sağlar.

 

Üstü kırmızıyla çizilmiş radyo düğmeleri, onay kutuları ve simgeler (örneğin Omnipage sym rbutton u Dönüştürücü Seçenekleri veya Omnipage sym checkbox au Dönüştürücü Seçenekleri) seçeneğin zorunlu bir değeri olduğunu ve bu şartlar altında kullanıcı seçimi için kullanılamadığını belirtir.

Omnipage button selection Dönüştürücü Seçenekleri Sonucu Göster özelliği için geçerli dosya türüyle kullanmak istediğiniz bir programı seçmek için bunu tıklatın.

Değişiklikleri kalıcı yap: Gelecekte kullanmak üzere değişikliklerinizi kaydetmek için bunu tıklatın.

Varsayılanlar: Geçerli dosya türüne yönelik varsayılan dönüştürücü ayarlarını geri yüklemek için bunu tıklatın.

Yeni…: Yeni dönüştürücünüzü adlandırmak için bunu tıklatın. Tamam’ı tıklatın, sonra değişikliklerinizi yapın ve Değişiklikleri kalıcı yap seçiliyken tekrar Tamam’ı tıklatın.

Not:

İletişim kutusu Kayıt Tercihleri iletişim kutusundan çağrıldığında Değişiklikleri Kalıcı Yap seçeneği görünmez; bunun nedeni Kayıt Tercihleri iletişim kutusunda yapılan tüm değişikliklerin seçilen dönüştürücünün gelecekteki kullanımı için otomatik olarak geçerli olması ve yeniden değiştirilene kadar sabit kalmasıdır.

Dönüştürücü Seçenekleri