Dışa Aktarma Seçenekleri iletişim kutusu

Bu iletişim kutusu Posta İçerisinde Gönder veya Bulut depolamayı (FTP siteleri de dahil) dışa aktarma hedefi olarak seçtiğinizde veya OmniPage Professional’da hedefleri SharePoint, Hummingbird, iManage ve ODMA olarak seçtiğinizde görüntülenir.

Dosyaları farklı gönder:

  • Tanıma sonuçlarını sunulan dosya türlerinden birinde (örneğin, Microsoft Word) kaydetmek için Metin‘i seçin.

  • Sayfa görüntülerini bir görüntü dosyası türünde (örn. TIFF) kaydetmek için Görüntü‘yü seçin.

  • Aynı anda birden fazla dosya türünde kaydetmek için Çoklu‘yu seçin: örn. Word ve TIFF. Önceden tanımlı dört çoklu dönüştürücüden birini seçebilir veya kendinizinkini oluşturabilirsiniz.

Dosya türü: Dışa aktarma için bir dosya türü belirtin.

Dönüştürücü Seçenekleri…: Geçerli dosya türünden adını alan dönüştürücü seçenekleri iletişim kutusunu açmak için bunu tıklatın. Seçenekleri bu dosya türüne özeldir ve seçilen biçimlendirme düzeyine göre değişir.

Biçimlendirme düzeyi: Hangi biçimlendirme düzeyinin kullanılacağını belirtin. Düzeyler, seçtiğiniz dosya türüne bağlı olarak değişebilir. Seçiminiz geçerli dosya türü tercihi olur. Metin Düzenleyicisi’nde biçimlendirme düzeyinde yapılan değişikliklerden etkilenmez.

Giriş adını kullan: Ayırt edilebilmeleri için uzantılarını bırakarak, giriş dosyalarının adlarını çıkış dosyalarının adları olarak kullanmak isterseniz bunu seçin.

Alt klasörlerle birlikte kaydet: Dosyalarınızı giriş klasörleriyle aynı klasör yapısında dışa aktarmak için bunu seçin. Onay kutusunun seçimi kaldırılırsa, bütün dışa aktarılan dosyalar yüklemede alt klasörleriyle birlikte işlenmiş olsalar bile tek bir klasörün içinde yerleştirilecektir.

Dosya seçenekleri: Sayfaların tek bir dosyaya mı, boş sayfalar tarafından ayırıcı olarak tanımlanan birkaç dosyaya mı yoksa birkaç dosyaya mı (sayfa başına bir tane veya her bir giriş dosyası için bir sayfa olarak) kaydedileceğini belirtin. İkinci durumlarda nümerik sonekler dosya adlarına eklenerek benzersiz dosyalar oluşturulur.

Sayfa aralığı: Bütün Sayfaları Seç, Seçilen sayfalar veya Geçerli sayfa.

 

Dışa Aktarma Seçenekleri iletişim kutusu