Büyük Başlangıç iletişim kutusu

Bu iletişim kutusunu görüntülemek için Biçim menüsünden Başlangıcı Büyüt… seçeneğini belirleyin.

Konum

Yok: Metin Düzenleyicisi’nde seçilen paragraflardan büyük başlangıç biçimini kaldırmak için bunu tıklatın.

Metinde: Seçilen paragraflarda ilk karakterleri büyütmek için bunu tıklatın. Belirlenen sayıdaki metin satırı gerekli alanı sağlamak amacıyla girintili hale getirilir. Satır sayısı, büyütülecek karakterlerin boyutunu da belirler.

Kenar Boşluğunda: Seçilen paragraflarda ilk karakterleri büyütmek için bunu tıklatın. Satır sayısı, büyütülecek karakterlerin boyutunu belirler. Büyütülen ilk harflere yer açmak için bütün satırlar girintili hale getirilir.

Seçenekler

Büyütülecek karakterler: Metin Düzenleyicisi’nde seçilen her paragrafın başında, büyütülecek karakterlerin sayısını seçin.

Büyütülecek satırlar: Kaplayacakları satır sayısını belirterek, büyütülecek karakterlerin boyutunu seçin. Metinde biçimi seçildiğinde, belirtilen sayıda satır girintili hale getirilir.

Metinden uzaklık: Büyütülen karakterlerle metin arasında kalacak boşluk miktarını seçin.

 

Büyük Başlangıç iletişim kutusu