Birleşik Giriş Öğesi Özellikleri iletişim kutusu

Bunu görüntülemek için formdaki birleşik giriş öğesini sağ tıklatın ve Metin Düzenleyicisi’ndeki kısayol menüsünden Form Nesnesi Özellikleri…‘ni seçin.

Özellikler

Ön Dolgu Öğesi: Otomatik olarak görüntülenecek seçili birleşik hücreye bir karakter girebilmek için bu öğeyi seçin. Örneğin, doğru konumdaki bir telefon numarası için kısa çizgi ön dolgusu ekleyebilirsiniz.

Birleşik Giriş Öğesi Özellikleri iletişim kutusu