Otomatik olarak işleme

Otomatik işleme, özellikle büyük belgelerin işlenmesinde etkili bir yol sağlar. Önce gerekli tüm ayarları yapın, sonra baştan sona yeni bir belgeyi işlemek veya açık belgenin işlenmesini yeniden başlatıp tamamlamak için OmniPage Araç Kutusu’nda Başlat düğmesini tıklatabilirsiniz.

Belgenizi otomatik olarak işlemek için:

 1. İş Akışı açılan listesinde 1-2-3‘ün seçildiğinden emin olun.

 2. Açılan listede istenen Sayfayı Al ayarını seçin.

  Görüntü dosyalarındaki veya tarayıcıdaki belge kaynağını tanımlarsınız.

 3. Düzen Açıklaması açılan listesinden bir ayar seçin.

  Bu ayar, otomatik bölge oluşturma sayfalarında programı yönlendirir. Gelen sayfaları siz açıklar veya bölge şablonu dosyasını belirtirsiniz.

 4. Sonuçları Dışa Aktar açılan listesinden bir ayar seçin.

  Tanınan sayfaları dosyaya kaydedebilir, Pano’dan kopyalayabilir, posta eki olarak gönderebilir veya diğer hedeflere yönlendirebilirsiniz.

 • Dosya menüsünden veya Standart araç çubuğundan belgeyi OmniPage Belgesi dosyası olarak kaydedin.

 1. Araçlar menüsünde Seçenekler…‘i seçin ve ayarların belgeniz için uygun olduğunu kontrol edin.

  Örneğin tanıma dillerini ve belgeye yazım denetimi yapılıp yapılmayacağını belirtebilirsiniz. Görüntü geliştirme şablonu, eğitim dosyası veya ayar dosyası da yükleyebilirsiniz.

 2. Başlat düğmesini Omnipage tbxb start Otomatik olarak işleme tıklatın veya İşlem menüsünde 1-2-3 seçiliyken İş Akışları / Başlat‘ı seçin.

  Belgenin her sayfası işlenir ve birbiri ardınca tamamlanır. Program görevleri eşzamanlı olarak gerçekleştirebilir, örneğin siz önceki sayfanın yazım denetimini yaparken yeni bir sayfayı yükleyip tanımaya başlayabilir.

 3. Otomatik işleme sırasında İş Akışı Yardımcısı kullanılamaz. Ancak, Durdur düğmesine basıp işlemeyi elle bitirebilirsiniz. Bu konu hakkında yardım için burayı tıklatın.

 

 • Uygun olmayan bir ayar tüm sayfalarda kötü sonuçlara neden olmuşsa sayfaların tamamını yeniden işleyebilirsiniz. Yazım denetimi sırasında neredeyse tüm sözcüklerin kuşkulu olarak işaretlenmesine neden olan hatalı dil seçimi buna bir örnektir. Bunu yapmak için, Başlat/Durdur düğmesine basın, ayarları değiştirin, yeniden Başlat’ı tıklatın ve tüm görüntüleri yeniden taramak veya yüklemek ya da yeniden bölge oluşturmak zorunda kalmadan tanıma işlemini yeniden gerçekleştirmenizi sağlayan Yenilerini eklemeden var olan tüm sayfaları yeniden işle‘yi seçin.

Otomatik olarak işleme