Havadayken işleme

Havadayken işleme (havadayken bölge oluşturma veya havadayken düzenleme de denilir) Sayfa Görüntüsü bölmesindeki değişikliklerin (silme, çizme, yeniden boyutlandırma, tür değiştirme) Metin Düzenleyicisi’nde tanınan sayfada anında değişiklik yapması anlamına gelir. Diğer taraftan, öğeler Metin Düzenleyicisi’nin True Page biçimlendirme düzeyinde değiştirildiğinde, o sayfadaki bölgeler de değiştirilir.

Görüntü araç çubuğundaki bağlantılı iki araç Omnipage tb im fly red Havadayken işleme  Omnipage tb im store zoning changes Havadayken işleme havadayken işlemeyi denetler. Devam eden bir tanıma işlemi olmadığında, bu araçlardan biri her zaman devrededir.

Bu ne zaman kullanılmalıdır?

Havadayken işlemenin büyük bir üstünlüğü, tanınan sayfalardaki bölgelere yapılan değişikliklerin, sayfanın tamamının yeniden tanınması gerekmeden anında işlenmesidir. Nispeten basit ve belirgin bölge oluşturma değişikliklerinde havadayken işlemeyi kullanın. Bölge oluşturmayı tamamen yeniden düzenlemek için değişiklikleri saklayıp sayfanın tamamını yeniden tanımak daha kolay olabilir.

Havadayken işlemeyi, tanınan sayfalarda ve aynı zamanda henüz tanınmamış olan görüntülerde kullanabilirsiniz.

Tanınan sayfalarda havadayken işlemeyi kullanma

 1. Bir görüntü alın ve onu tanıyın. Bunu yapmak için Sayfayı Al ve OCR Gerçekleştir düğmelerini kullanın.

 2. Havadayken işlemeyi etkinleştirmek için Omnipage tb im fly red Havadayken işleme düğmesini tıklatın. Kırmızı sinyal depolanmış bir bölge değişikliği olmadığını gösterir.

 3. Sayfa Görüntüsü bölmesinde geçerli sayfa görüntüsünde bölge değişiklikleri yapın. Aşağıdaki türden değişiklikler yapabilirsiniz:

  • Bir veya daha fazla yeni bölge çizme.
   Örnekler:
   Bir grafik bölgesi çizin. Bölgesi oluşturulan görüntü alanı, anında Metin Düzenleyicisi’ne katıştırılır.
   Metin bölgesi çizin. Bölgenin metni tanınır ve Metin Düzenleyicisi’nde tanınan sayfaya eklenir.

  • Bölge türlerini değiştirme.
   Örnekler:
   Metin bölgesini tablo bölgesine dönüştürün, tablo metni Metin Düzenleyicisi’nde kılavuz çizgileriyle birlikte görünür.
   Metin bölgesini grafik bölgesine dönüştürün, bölge içeriği Metin Düzenleyicisi’ne katıştırılmış grafik olarak yerleştirilir.

  • Bir veya daha fazla bölgeyi silme. Bölgelerin içeriği Metin Düzenleyicisi’nden kaldırılır.

  • Bölge boyutunu küçültme. Çıkarılan metin, tablo veya resim alanı Metin Düzenleyicisi’nden kaldırılır.

  • Bölge boyutunu büyütme; bölge içeriği Metin Düzenleyicisi’ne aktarılır. Metin veya tablo bölgesi değişikliklerinde, yeni eklenen bölüm tanınarak Metin Düzenleyicisi’ne eklenir. Grafik bölgelerinde, katıştırılan grafiğin alanı büyür.

  • Bölgeleri birleştirme veya bölme. Metin Düzenleyicisi değişiklikleri izler.

 • Otomatik olarak çizilen bölgelerin düz kenarlıkları vardır. Elle çizilen veya değiştirilen bölgelerin noktalı kenarlıkları vardır.

Metin Düzenleyicisi’nin True Page biçimlendirme düzeyinden dönüştürülen veya silinen öğeler kendilerine karşılık gelen bölgelerin dönüştürülmesine veya Sayfa Görüntüsü bölmesindeki sayfa görüntüsünden kaldırılmasına neden olur. Bu nedenle, grafik kutusunu metin kutusu gibi bir kutuya dönüştürmek istediğinizde veya Metin Düzenleyicisi’nden bir kutu silmek istediğinizde, bu değişiklikler anında Sayfa Görüntüsü bölmesinde görünür.

Havadayken işlemeyi devre dışı bırakma

Aşağıdaki durumlarda havadayken işlemenin devre dışı bırakılması önerilir:

 • kapsamlı bölge değişiklikleri yaparken

 • bir dizi adımda genel bir değişiklik yaparken.

Havadayken işlemeyi devre dışı bırakmak için:

 • Havadayken düzenlemeyi kapatmak için Omnipage tb im store zoning changes Havadayken işleme düğmesini tıklatın.

Bölge değişiklikleriniz saklanır; havadayken aracı Omnipage tb im fly green Havadayken işleme depolanan değişiklikler olduğunu göstermek üzere bir yeşil sinyal görüntüler.

Depolanan bölge değişikliklerini etkinleştirmek için:

 • Omnipage tb im fly green Havadayken işleme öğesini tıklatın.

Bölge değişiklikleri Metin Düzenleyicisi’nde değişikliklere yol açar.

Tanınmayan sayfalarda havadayken işlemeyi kullanma

 1. Bir görüntü alın.

 2. En az bir bölge çizin.

 3. Havadayken işlemeyi etkinleştirmek için Omnipage tb im fly red Havadayken işleme düğmesini tıklatın.

 4. Diğer bölgeleri çizin.

Bölgesi oluşturulan metin ve tablolar tanınır, bölgesi oluşturulan grafikler Metin Düzenleyicisi’ne aktarılır. Bu durumda, OCR Gerçekleştir düğmesindekiyle aynı etkiyi elde edebilirsiniz.

 • Yalnızca bölge değişikliklerini işlemeyip sayfanın tamamını yeniden tanımak istiyorsanız, havadayken işlemeyi etkinleştirmek yerine OCR düğmesini kullanın. Tanımadan sonra diğer seçenekleri değiştirdiyseniz (örneğin, kullanıcı sözlüğü veya profesyonel sözlük yüklediyseniz ya da tanıma dilini değiştirdiyseniz) bunu yapın.

Havadayken işleme