Sonuçları Dışa Aktar

Dosyaya kaydederek, posta eklentisi olarak göndererek, Pano’ya kopyalayarak veya diğer hedeflere kaydederek tanınan metni ve korunan grafikleri diğer uygulamalarda kullanmak üzere dışa aktarabilirsiniz.

Sonuçları Dışa Aktar açılır listesi aşağıdaki seçenekleri içerir:

Omnipage icon exp file Sonuçları Dışa Aktar

Dosyalara Kaydet

Belgenin veya seçilen sayfaların bir kopyasını belirli bir dosya türünde diske kaydetmek için Dosyalara Kaydet‘i seçin. Sayfa görüntülerini kaydetmek için de bunu seçin. Daha fazla bilgi için bkz. Desteklenen dosya türleri ve Tanıma sonuçlarının kaydedilmesi.

  • Tanıma sonuçlarını dosya olarak kaydederken OmniPage’in sözcük işleme ve diğer programları otomatik olarak açması için Dosyaya Kaydet iletişim kutusundaki Sonuçları Görüntüle‘yi seçin.

Omnipage icon save cloud Sonuçları Dışa Aktar

Nuance Bulut Bağlayıcı’ya Kaydet

Düzgün bir şekilde kurulmuş ve yapılandırılmış ise web tabanlı depolama sitelerine erişmenizi sağlayacak bir dizi bağlantı sunar. Bu linkleri kullanırken, oturum bilgilerinizi ve parolanızı girmeniz gerekebilir. Bağlayıcı aynı zamanda bir veya daha fazla belirlenmiş FTP sitesine erişim sağlar. Bkz. Dosyaların Bulut’a kaydedilmesi ve FTP’ye Kaydetme. Nuance Bulut Bağlayıcı ile erişilemeyen Evernote and Dropbox’a doğrudan bağlantı sağlanır.

Dışa Aktarma Seçenekleri İletişim kutusunda dosya türü, sayfa aralığı, biçimlendirme seviyesi ve dosya seçeneklerini belirleyin.

 

Omnipage icon exp mail Sonuçları Dışa Aktar

Posta ile Gönder

Belgenin veya seçilen sayfaların bir kopyasını bir veya daha fazla dosya posta iletisine eklenmiş şekilde göndermek için Posta ile Gönder‘i seçin. Sayfa görüntülerini göndermek için de bunu seçin. Microsoft Outlook gibi MAPI-uyumlu posta uygulamaları tarafından desteklenmez. Daha fazla bilgi için bkz. Sayfaların posta ile gönderilmesi.

Omnipage icon exp clipb Sonuçları Dışa Aktar

Pano’ya Kopyala

Belgenin veya seçilen sayfaların bir kopyasını Pano’ya yerleştirmek için Pano’ya Kopyala‘yı seçin. Daha fazla bilgi için bkz. Sayfaların Pano’ya kopyalanması.

 

Omnipage pro Sonuçları Dışa Aktar

OmniPage Professional içinde, dosyalar bir FTP sitesine, ODMA veya Enterprise İçerik Yönetimi (ECM) sistemlerine de aktarılabilir: Microsoft SharePoint, Hummingbird ve iManage.

 

Omnipage optb dst exp docsopen Sonuçları Dışa Aktar

ODMA’ya Kaydet

Tek bir dosyayı (sayfa görüntüsü veya tanınan sayfa) ODMA uyumlu Belge Yönetimi Sistemi’ne (DMS) kaydetmek için ODMA’ya Kaydet‘i seçin. Bu kaydetme seçeneği sadece bilgisayar ortamınızda bir DMS tespit edilmişse önerilir. Dışa Aktarma Seçenekleri İletişim kutusunda dosya türü, sayfa aralığı, biçimlendirme seviyesi ve dosya seçeneklerini belirleyin.

Omnipage optb dst exp docsopen Sonuçları Dışa Aktar

SharePoint’e Kaydet

Sayfa görüntülerini veya tanınan sayfaları Microsoft SharePoint portal sunucusuna göndermek için SharePoint’e Kaydet‘i seçin. Dışa Aktarma Seçenekleri İletişim kutusunda dosya türü, sayfa aralığı, biçimlendirme seviyesi ve dosya seçeneklerini belirleyin.

SharePoint’e kaydederken, sunucu, oturum açma ve parola bilgisi her oturumdan önce sadece bir kez girilir ve sonraki her oturumda sunulur.

Omnipage optb dst exp docsopen Sonuçları Dışa Aktar

Hummingbird’e Kaydet

Dosyaları Hummingbird (Açık Metin) ECM’ye kaydetmek için Hummingbird’e Kaydet‘i seçin.

Omnipage optb dst exp docsopen Sonuçları Dışa Aktar

iManage’a Kaydet

Dosyaları iManage (Interwoven) ECM’ye kaydetmek için iManage’a Kaydet‘i seçin.

 

Bu ECM öğeleri Sonuçları Dışa Aktar açılır listesinde ancak sistemlerin bilgisayarınızda kurulu olduğu tespit edilirse görüntülenir.

 

//

Sonuçları Dışa Aktar