Orijinal düzeni tanımlama

Otomatik bölge oluşturma gerçekleştirildiğinde programa yardımcı olmak için orijinal belgenin açıklamasını sağlamaya davet edilirsiniz. Otomatik bölge oluşturma ne zaman çalışır? konusuna bakın.

OmniPage Araç Kutusu Düzen Açıklaması açılan listesine sahiptir.

Orijinal belgenizin nasıl göründüğünü en iyi açıklayan bir ayar seçin. Ayarınızı ayrıca düzeninizin nasıl işlenmesini istediğinizi de gösterir. Varsayılan değer Otomatik‘tir ve birçok işleme için bu ilerlemenin en hızlı ve en kolay yoludur. Diğer seçenekler, düzen işleme üzerinde daha fazla kontrol sağlamak için mevcuttur.

Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

Omnipage icon lay auto Orijinal düzeni tanımlama Otomatik

Programın tüm otomatik bölge oluşturma kararlarını almasını sağlamak için bunu seçin. Metnin sütunlar halinde olup olmadığını veya bir öğenin grafik veya tanınacak bir metin olduğunu ve tabloları yerleştirip yerleştirmemeyi kararlaştırır. Formlar otomatik olarak algılanmaz. İşlemeyi (yalnızca Professional) almak için Formu açıkça Sayfa Düzeni olarak ayarlamalı veya form bölgelerini çizebilirsiniz.

Aşağıdaki durumlarda Otomatik‘i seçin:

  • belgenizi hızlı bir şekilde işlemek istediğinizde.

  • belgeniz farklı veya bilinmeyen düzenlere sahip sayfalar içerdiğinde.

  • çok sütunu ve tablosu olan bir sayfanız olduğunda.

  • birden fazla tablo içeren sayfanız olduğunda.

Omnipage icon lay single Orijinal düzeni tanımlama Tek sütun, tablo yok

Sayfalarınız yalnızca bir metin sütunu içeriyor ve tablo içermiyorsa bu ayarı seçin. İş mektupları veya kitap sayfaları genellikle böyledir. Ayrıca bunu, sütunlar halinde düzenlenen sözcüklere veya numaralara sahip bir sayfa için de, bunların bir tabloya yerleştirilmesini veya sütunların kaldırılmasını veya ayrı sütunlar olarak değerlendirilmesini istemiyorsanız seçin. Grafikler algılanabilir.

Omnipage icon lay multi Orijinal düzeni tanımlama Çok sütun, tablo yok

Bazı sayfalarınız sütunlar halinde metin içeriyorsa ve bunun sütunlarının kaldırılmasını veya orijinal düzene benzer şekilde ayrı sütunlarda tutulmasını istiyorsanız bunu seçin. Sütunlar çıktı belgesinde tutulabilir: kayıt zamanında bunun çerçevelerle mi yoksa veya akan sütunlarla mı yapıldığını belirtirsiniz. Tablo benzeri veriyle karşılaşılırsa bu table-like data is encountered, kılavuzlu bir tabloya değil sütunlara yerleştirilir. Grafikler algılanabilir.

Omnipage icon lay singletabl Orijinal düzeni tanımlama Tablolu tek sütun

Sayfanız yalnızca bir metin sütunu ve tablo içeriyorsa bunu seçin. Otomatik bölge oluşturma sütun aramaz ancak bir tablo bulmaya çalışır ve Metin Düzenleyicisi’nde bir kılavuza yerleştirir. Daha sonra kılavuza mı veya sekme ile ayrılan metin sütunları olarak aktarılacağını belirtebilirsiniz. Grafikler algılanabilir.

Omnipage icon lay spreadsheet Orijinal düzeni tanımlama Elektronik tablo

Sayfanızın tamamı, elektronik tablo programına aktarmak veya tablo olarak değerlendirilmesini istediğiniz bir tablodan oluşuyorsa bunu seçin. Akan metin veya grafik bölgeleri algılanmaz. Belgeleri Excel’e kaydetme hakkında daha fazla bilgi için Biçimlendirme düzeyleri konusuna bakın.

Omnipage icon lay form Orijinal düzeni tanımlama Form

Sayfanız bir form içeriyorsa bunu seçin. Form nesneleri ve öğeleri tüm sayfada algılanır. (Yalnızca OmniPage Professional’da kullanılabilir).

Omnipage icon lay custom Orijinal düzeni tanımlama Özel

Otomatik bölge oluşturma üzerinde maksimum kontrol için bunu seçin. Sütunların, grafiklerin ve tabloların algılanmasını engelleyebilir veya destekleyebilirsiniz. Özel Düzen iletişim kutusunda ayarlarınızı yapın. Özel Düzen iletişim kutusunu açmak için Seçenekler iletişim kutusunun OCR bölmesindeki Özel Düzen… düğmesini tıklatın.

Omnipage icon lay template Orijinal düzeni tanımlama Şablon

Arka Plan değerinin, bölgelerinin ve bölge özelliklerinin bundan böyle alınan tüm sayfalara uygulanmasını istiyorsanız bir bölge şablonu seçin. Elle işlemede şablon bölgeleri de var olan tüm bölgelerin yerine alarak geçerli sayfaya uygulanır. Daha fazla ayrıntı için Bölge şablonları konusuna bakın.

//

Orijinal düzeni tanımlama