İş yaşam döngüleri

Omnipage pro İş yaşam döngüleri

Bu konu yalnızca OmniPage Professional ile ilgilidir.

Her işin bir veya daha fazla yaşam döngüsü vardır. Bir iş sonucunun kaydedilmesi her zaman yaşam döngüsünün sonunda olacağı için yaşam döngüleri önemlidir. Yaşam döngüleri iş türlerine bağlıdır.

Yaşam döngülerinin başlangıcı (tüm iş türleri için):

Şimdi başlat: İşi oluşturduktan sonra Toplu İş Yöneticisi’nde Son’u tıklattığınızda yaşam döngüsü başlatılır.

Şu saatte başlat: Yaşam döngüsü daha sonra, Toplu İş Yöneticisi’ndeki İş Sihirbazı’nın Başlatma ve Durdurma Seçenekleri bölmesinde belirtilen saatte başlatılır.

Şimdi başlatma: Yaşam döngüsü, daha sonra İşi Etkinleştir tıklatıldığında başlatılır.

Yinelenen: Yaşam döngüsü, İş Sihirbazı’nın İş Yinelenmesi bölmesinde belirtilen her yinelenme gününde başlangıç saatinde başlatılır. Bu seçenek, barkod kapak sayfası işlerinde kullanılamaz.

Barkod kapak sayfası işlerinde izlenen barkod klasörüne her yeni barkod kapak sayfası ulaştığında.

Yaşam döngülerinin bitişi iş türlerine bağlı olarak farklıdır:

İş türleri

İş yaşam döngüsünün sonu

Tüm iş türleri

İş devre dışı bırakıldığında. İşi devre dışı bırakmak için Omnipage tb bm deactivate İş yaşam döngüleri Devreden Çıkar düğmesini tıklatın veya Toplu İş Yöneticisi’nin Dosya menüsünde İşi Devreden Çıkar‘ı seçin. Not: İş devreden çıkarılırsa, Normal iş türü için hiçbir sonuç bulunmaz.

Normal yinelenmeyen iş

Önceden tanımlanmış adımların işlenmesi bittiğinde.
 

Normal yinelenen iş

Önceden tanımlanmış adımların işlenmesi her bittiğinde.
Bu, yinelenen bir işin birden fazla yaşam döngüsü olması anlamına gelir.

Bitiş tarihli klasör izleme işi

Önceden tanımlanan zamanda.

Zaman sınırsız klasör izleme işi

İş devre dışı bırakıldığında.

Yinelenen klasör izleme işi

İş Sihirbazı’nın İş Yinelenmesi bölmesinde belirtilen her yinelenme gününün bitiş saatinde.

Bitiş tarihli barkod kapak sayfası işi

Belirtilen bitiş saatinde ve aynı zamanda izlenen barkod klasörüne her yeni barkod kapak sayfası geldiğinde.

Zaman sınırsız barkod kapak sayfası işi

İş devre dışı bırakıldığında ve aynı zamanda izlenen barkod klasörüne her yeni barkod kapak sayfası geldiğinde.

 

 

 

 

İş yaşam döngüleri