İşleri yönetme ve çalıştırma

Bu, Toplu İş Yöneticisi ile yapılır. İki bölmesi vardır. Sol bölmede işlerin her biri, sonraki çalıştırması, durumu ve geçmişi listelenir. Şu durumlar vardır:

Omnipage icon bm waiting İşleri yönetme ve çalıştırma

Bekliyor: Zamanlandı ancak iş başlatma zamanı gelecekteki bir zaman.

Omnipage icon bm running İşleri yönetme ve çalıştırma

Çalıştırılıyor: Şu anda işlem devam ediyor.

Omnipage icon bm watch İşleri yönetme ve çalıştırma

İzliyor: Klasör izleme sürüyor ancak bir işlem yapılmıyor.

Omnipage icon bm inactive İşleri yönetme ve çalıştırma

Etkin değil: Zamanlama yönergesiyle oluşturulur: Şimdi başlatma; ayrıca devre dışı bırakılmış tüm işler.

Omnipage icon bm expired İşleri yönetme ve çalıştırma

Süresi doldu: Zamanlandı ancak iş başlatma zamanı geçmişteki bir zaman.

Omnipage icon bm collecting İşleri yönetme ve çalıştırma

Topluyor: İzleme devam ediyor, dosyalar geliyor ancak iş daha fazla dosyanın gelmesini bekliyor.

Omnipage icon bm paused İşleri yönetme ve çalıştırma

Duraklatıldı: Kullanıcı işi duraklattı ve henüz sürdürmedi.

Omnipage icon bm running İşleri yönetme ve çalıştırma

Kapatılıyor: İzleme türü iş, kendi sonucunu kaydediyor.

Omnipage icon bm starting İşleri yönetme ve çalıştırma

Başlatılıyor: Çalıştırılıyor’dan hemen önceki durum. Bir iş tam başlatılırken veya Toplu İş Yöneticisi’nin aynı anda çalıştırabileceğinden fazla sayıda iş çalıştırılmak üzereyken görüntülenir.

Bir işi tıklatın, işteki tüm sayfaların tek tek analizi sağ bölmede görünür. Girişin nereden alındığı, sayfa durumu ve çıkışın nereye yönlendirildiği gösterilir. Sayfa hakkında daha fazla bilgi görüntülemek için artı simgesini tıklatın. Hata veya uyarı durumuna sahip işlerde, listede hangi sayfaların başarısız olduğu ve hangi sorunların çıktığı gösterilir.

İşleri yönetmek için Toplu İş Yöneticisi araç çubuğunu Omnipage tb bm İşleri yönetme ve çalıştırma kullanın.

Omnipage tb bm start İşleri yönetme ve çalıştırma

İş Oluştur, yeni iş oluşturulmasını sağlar.

Omnipage tb bm modify İşleri yönetme ve çalıştırma

İşi Değiştir, seçilen işi değiştirmenizi sağlar. İş Sihirbazı’nı getirir. Yalnızca Etkin Olmayan işler değiştirilebilir.

Omnipage tb bm rename İşleri yönetme ve çalıştırma

İşi Yeniden Adlandır seçilen herhangi bir işin adını değiştirmenizi sağlar.

Omnipage tb bm delete İşleri yönetme ve çalıştırma

İşi Sil, seçili olan işin silinmesini sağlar. Yalnızca Etkin olmayan işler silinebilir.

Omnipage tb bm activate İşleri yönetme ve çalıştırma

İşi Etkinleştir, seçili olan işin etkinleştirilmesini sağlar. Etkin olmayan her iş etkinleştirilebilir. Zamanlanmamış işler elle etkinleştirilebilir.

Omnipage tb bm deactivate İşleri yönetme ve çalıştırma

İşi Devreden Çıkar etkin bir işin devre dışı bırakılmasını sağlar. İş çalışıyorsa, bu seçenek devre dışı bırakmadan önce işi durdurur. İzleme klasörü işini hemen kapatmak ve sonucunu kaydetmek için bunu seçin.

Omnipage tb bm stop İşleri yönetme ve çalıştırma

İşi Durdur, durumu Başlatılıyor, Çalıştırılıyor veya Duraklatıldı olan bir işin durdurulmasını sağlar.

Omnipage tb bm pause İşleri yönetme ve çalıştırma

İşi Duraklat durumu Çalıştırılıyor veya Başlatılıyor olan işlerde kullanılabilir. Bu tür bir işin zamanlama yönergelerini değiştirmek için, işi durdurmalısınız.

Omnipage tb bm resume İşleri yönetme ve çalıştırma

İşi Sürdür seçeneği, işin duraklatıldıktan sonra kendi durumundan devam ettirilmesini sağlar.

İş Oluştur, İşi Etkinleştir, İşi Devreden Çıkar, İşi Durdur, İşi Duraklat ve İşi Sürdür komutlarına Toplu İş Yöneticisi’nin Dosya menüsünden de ulaşılabilir.

 

  • Duraklatılmış bir işin ara sonuçlarını OPD dosyasına kaydetmek için Dosya menüsündeki OPD’yi Farklı Kaydet… seçeneğini kullanın.

Yeniden Adlandır, Değiştir ve Sil komutlarına Düzen menüsünden de ulaşılabilir. İşin durum raporunun bir kopyasını Pano’ya göndermek için Düzen menüsünden Durum Raporunu Kopyala‘yı seçin.

 

  • Diskte yer açmak için, Düzen menüsünde Örneği Temizle‘yi seçin. Bu seçenek, geçerli işin geçerli örneğinden gelen rapor verilerinin depolandığı dosyaları kaldırır. Tüm Örnekleri Temizle seçili işin tüm iş örneklerinden gelen verilerin tümünü kaldırır. Temizlenen örneklerin artık görüntülenemediğine dikkat edin, bu nedenle bu komutları dikkatli kullanın. Bu komutların iş çıkış dosyaları üzerinde bir etkisi yoktur.

OmniPage Professional’da, izlenecek klasör ve alt klasörlerin listesini İş Sihirbazı’nın Giriş Klasörleri bölmesinde değiştirebilirsiniz.

 

 

//

İşleri yönetme ve çalıştırma