İş silme

Bir işi silmek için:

  1. Toplu İş Yöneticisi‘ni başlatın.

  2. Silinecek işi seçin.

  3. Toplu İş Yöneticisi araç çubuğundaki Omnipage tb bm delete İş silme İşi Sil düğmesini tıklatın veya Düzen menüsünde Sil‘i seçin.

  4. Yalnızca Etkin Olmayan işler silinebilir.

İş silme