İş akışlarını yeniden adlandırma

İşi akışını yeniden adlandırmak için:

  1. Araçlar menüsünden İş Akışları…‘nı seçin.

İş Akışları iletişim kutusu görünür.

  1. Yeniden adlandırılacak iş akışını seçin.

  2. Yeniden Adlandır…‘ı tıklatın.

İş Akışını Yeniden Adlandır iletişim kutusu görünür.

  1. İş akışınız için yeni bir ad yazın ve Tamam’ı tıklatın.

  2. İş Akışı açılan listesinde seçili olan bir iş akışı yeniden adlandırılamaz.

İş akışlarını yeniden adlandırma