İş akışları ve işler hakkında

Bir iş akışı, bir dizi adımdan ve bunların ayarlarından oluşur. Normalde tanıma adımını da içerir; ancak mutlaka içermesi gerekmez. Tüm adımlar ve ayarlar önceden tanımlı olduğundan, iş akışları yinelenen görevleri daha verimli bir şekilde idare etmenize olanak sağlar.

İş akışları, İş Akışı açılan listesinde listelenir – örnek iş akışları artı sizin oluşturduklarınız. Görev çubuğunuza bir OmniPage simgesi yerleştirmeyi tercih edebilirsiniz. Bu simgenin kısayol menüsünde iş akışlarınız listelenir.

İş akışlarınızı, bilgisayarlarında OmniPage yüklü olan iş arkadaşlarınızın erişimine açmak için, Araçlar/İş Akışları…’nı kullanarak bir ağ konumuna aktarabilirsiniz. Diğer kullanıcıların oluşturduğu iş akışları bir ağ konumundan içe aktarılabilir. Bu durumda iş akışı kısayol aracılığıyla paylaşıldığından, yerel bilgisayarınıza kopyalanmaz.

İş akışları taşınabilir özelliktedir. İçe aktarılan bir iş akışının dosyaları yüklemek veya kaydetmek için standart yolu (örn. Belgelerim) bulunuyorsa, bu yol bilgisayarınıza göre ayarlanır.

Vista ve Windows 7′de

C:\Users\<kullanıcı adı>\Belgeler

Windows XP’de

C:\Documents and Settings\<KULLANICIADI>\Belgelerim

Bir işin adı, türü, zamanlama yönergeleri ve bağlı iş akışı vardır. OmniPage Professional’da işler, gelecekte belirtilen bir veya daha çok zamanda otomatik olarak gerçekleştirilecek şekilde zamanlanabilir. İşlerin farklı kullanım süreleri olabilir. Bu kullanım süresinin sonunda sonuç (tanınan belge, taranan görüntü vb.) kaydedilir.

Şema 1: OmniPage Professional’daki işler

Omnipage flowchart1 İş akışları ve işler hakkında

Şema 2: OmniPage’teki işler

 

Omnipage flowchart2 İş akışları ve işler hakkında

İş Akışı Yardımcısı iş akışları oluşturma ve bunları değiştirme amacına hizmet ederken, Toplu İş Yöneticisi işleri oluşturmaya, değiştirmeye ve yönetmeye yarar.

İş akışları ile işler arasındaki farklar şunlardır:

  • İşler zamanlama verilerini içerirken, iş akışları zamanlama yönergeleri içermeyen işleme adımlarına sahiptir.

  • İşler için giriş dosyalarını veya klasörlerini adlandırmalısınız; iş akışları içinse çalışma sırasında yapmanız istenebilir.

  • İş akışları (barkod kapak sayfası iş akışı dışında) kaydetme adımı olmaksızın varolabilirken, işlerin en az bir kaydetme adımı olmalıdır.

Toplu İş Yöneticisi’nin İş Sihirbazı‘nda bir işi adlandırıp iş türü seçebilir ve sonra zamanlama yönergelerini tanımlayabilirsiniz. Gerekli işleme adımları ve ayarları, Toplu İş Yöneticisi’ndeki İş Sihirbazı’ndan sonra otomatik olarak görüntülenen İş Akışı Yardımcısı’nda ayarlanabilir.

Omnipage pro İş akışları ve işler hakkında

OmniPage Professional’da, iş girişi olarak klasör izleme ve posta kutusu izleme belirtebilir, izlenen klasör işleri için zaman seçeneklerini ve yinelenen işleri ayarlayabilir, barkod kapak sayfası işleri oluşturabilir ve işin tamamlandığına dair E-posta bildirimi isteyebilirsiniz.

OmniPage Professional’da şu iş türleri kullanılabilir: Normal iş, Barkod kapak sayfası işi, Klasör izleme işi ve posta kutusu izleme işi (Outlook, Lotus Notes).

Normal işler ve izleme işleri yinelenen özellikte olabilir. Yinelenen işler, yinelenen aralıklarla otomatik olarak işlenmek üzere önceden tanımlı ayarlara sahip önceden tanımlı adımlardan oluşur.  Barkod kapak sayfası işleri yinelenen özellikte olamaz.

 

//

İş akışları ve işler hakkında