Sayfaları tarama

Kağıt belgeleri tarayarak onları OmniPage’de elektronik görüntülere dönüştürebilirsiniz. Bir belge zaten açıksa, taranan sayfalar Seçenekler iletişim kutusunun İşlem bölmesinde tanımladığınız konuma yeni sayfa olarak yerleştirilir. Varsayılan seçenek olarak yeni sayfalar belgenin sonuna konulur.

 • OmniPage’de taramak için tarayıcınızı programla birlikte çalışacak şekilde kurmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Tarayıcınızı kurma.

Sayfaları OmniPage’e taramak için:

 1. Sayfanızı tarayıcıya yerleştirin.

  ADF‘niz varsa bir sayfa yığınını tarayabilirsiniz.

 2. Sayfayı Al açılan listesinde komut olarak Siyah Beyaz Tara, Gri Tonlamalı Tara veya Renkli Tara‘yı ayarlayın.

 3. Doğru ayarların seçildiğinden emin olmak için Seçenekler iletişim kutusunun Tarayıcı bölmesini açın.

 4. ADF’si olmayan düz yataklı tarayıcıyla birden çok sayfa taramak için Seçenekler iletişim kutusunun Tarayıcı bölmesi‘nde Daha fazla sayfa taranıp taranmayacağını sor‘u seçin. Belgenizde ADF’nin alabileceğinden daha fazla sayfa olduğu zaman da bunu seçin. Bkz. ADF ile tarama.

 5. Kitaplarda aynı anda iki sayfa taramak için İşlem bölmesinde Karşılıklı sayfaları ara‘yı seçin.

 6. ADF’si olmayan düz yataklı bir tarayıcınız varsa ve Otomatik tarama özelliğini kullanmak istiyorsanız, Seçenekler iletişim kutusunun Tarayıcı bölmesinde Sayfaları otomatik olarak tara‘yı seçin ve OmniPage’in sayfa taramaları arasında beklemesini istediğiniz süreyi girin.

  OmniPage bir sayfayı tarar ve ardından sonraki sayfayı taramadan önce belirtilen süre kadar duraklar. Bu duraklama sırasında, tarayıcınızda taramak istediğiniz sonraki sayfayı yerleştirin. Gerekirse, bir iletişim kutusu duraklama süresini azaltmanıza veya artırmanıza olanak sağlar.

 7. Sayfaları otomatik olarak tara‘yı veya Daha fazla sayfa taranıp taranmayacağını sor‘u seçmezseniz, çok sayfalı belgenizin her bir sayfasını taramak için Sayfayı Al düğmesini tıklatmanız gerekir.

 1. Otomatik işlem için Başlat düğmesini tıklatın.

  Adım adım işlem için Sayfayı Al düğmesini tıklatın veya Dosya menüsünde Sayfayı Al / Siyah Beyaz Tara, Gri Tonlamalı Tara veya Renkli Tara’yı seçin.

  Sayfalar sırayla taranır ve tek bir çalışma belgesinde birleştirilir.

 2. Tek bir sayfayı tarama ve tanıma hakkında adım adım öğretici için Hızlı Başlangıç Kılavuzu‘na gidin.

 

//

Sayfaları tarama