Görüntü dosyalarını yükleme

Kendi tarayıcınızdan görüntü dosyası oluşturabilir veya e-posta ya da faks dosyası olarak alabilirsiniz. OmniPage çok çeşitli görüntü dosyası türünü açabilir, bkz. Desteklenen dosya türleri. Bir belge zaten açıksa, yüklü görüntü dosyaları, Seçenekler iletişim kutusunun İşlem bölmesinde tanımlanan konuma yeni sayfa olarak yerleştirilir. En genel konum, sonuncu sayfanın ardıdır.

Omnipage pro Görüntü dosyalarını yükleme

OmniPage Professional’da, dosyalar Microsoft SharePoint, Hummingbird, iManage veya ODMA kaynaklarından içe aktarılabilir. Bunlar, izlenen posta kutusu klasörlerinden işlere aktarılabilir.

Giriş görüntü dosyaları normalde 75 – 600 dpi çözünürlükte olmalıdır, ancak en uygun OCR doğruluğu için 300 dpi (hem yatay hem de dikey) önerilir. En küçük görüntü boyutunun bir kenarı 16 pikseldir. En büyük boyutlar ise 71 cm (28 inç) ve 8400 pikseldir.

Gri tonlu ve renkli görüntülerin orijinal çözünürlüklerinde yüklenip yüklenmeyeceğini belirtmek için Seçenekler iletişim kutusunun İşlem bölmesini kullanın. Siyah beyaz görüntüler her zaman orijinal çözünürlüklerini korur. Kaydetme için en yüksek görüntü çözünürlükleri Dönüştürücü Seçenekleri iletişim kutusunda her dosya türü için ayrı ayrı belirtilebilir.

 • Aşağıdaki yordam yalnızca görüntü dosyalarını yüklemek içindir. OmniPage Belgesini (*.opd) açmak için Dosya menüsünde OPD Aç…‘ı kullanın.

Görüntü dosyalarını otomatik olarak işlenmek üzere OmniPage’e yüklemek için:

 1. İş Akışı açılan listesinde 1-2-3‘ü seçin.

 2. Sayfayı Al açılan listesinde Dosyaları Yükle seçiliyken Başlat düğmesini Omnipage tbxb start Görüntü dosyalarını yükleme tıklatın.

Dosyaları Yükle iletişim kutusu görüntülenir.

 1. Görüntüler seçeneğinin belirlendiğinden emin olun.

 2. Yüklemek istediğiniz dosyanın klasör konumunu ve dosya türünü seçin.

  Seçilen konumdaki o türden olan dosyalar, liste kutusunda görünür.

 3. Yüklemek istediğiniz dosyaları seçin.

  Dosya adı metin kutusuna birden çok dosya yerleştirmek için Shift veya Ctrl tuşunu basılı tutup tıklatın.

 4. Çok sayfalı TIFF, DCX, MAX, JB2 ve PDF dosyaları için istenen sayfa aralığını belirtin.

Varsayılan değer Tüm sayfalar’dır.

 1. Farklı klasörlerdeki dosyaları yüklemek veya dosya düzenini tam olarak denetlemek için Gelişmiş‘i tıklatın.

  • Bir veya daha fazla dosya seçin ve onları Seçilen Dosyalar listesine koymak için Seçileni Ekle‘yi tıklatın.

  • Geçerli klasördeki desteklenen tüm dosyaları eklemek için Tüm Görüntüleri Ekle‘yi tıklatın.

  • Seçilen dosyayı bir konum yukarıya taşımak için Yukarı düğmesini kullanın. Seçilen dosyayı bir konum aşağıya taşımak için Aşağı düğmesini kullanın. Gerekirse tekrarlayın.

  • Bir dosya seçin ve bu listeden kaldırmak için Kaldır‘ı tıklatın.

 1. Klasördeki belirtilen türlerde olan tüm dosyaları yüklemek için o klasörü seçin ve Klasörleri Ekle‘yi veya Alt Klasörlerle Ekle‘yi tıklatın.

  Birden çok klasör ekleyebilirsiniz. Her öğeye alt klasör eklemek veya çıkarmak için onay kutularını kullanın.

 2. Yüklemek istediğiniz tüm dosyaları seçtiğinizde Tamam’ı tıklatın.

  Görüntü dosyaları seçilen sırada yüklenir ve tek bir çalışma belgesinde birleştirilir.

Görüntü dosyalarını elle işlenmek üzere OmniPage’e yüklemek için:

 1. Sayfayı Al açılan listesinde Dosyaları Yükle seçiliyken Sayfayı Al düğmesini Omnipage tbxb load file Görüntü dosyalarını yükleme tıklatın veya Dosya menüsünde Sayfayı Al / Dosyaları Yükle‘yi seçin ya da Sayfayı Al / Dosyaları Yükle’yi seçtikten sonra İşlem menüsünde Başlat’ı seçin.

  Dosyaları Yükle iletişim kutusu görüntülenir.

 1. Yukarıda 3 ile 8 numaralı adımlarda açıklanan yönergeleri izleyin.

 

 • Görüntüleri Windows Gezgini’nden veya Kolay Yükleyici‘den de yükleyebilirsiniz.

 

 1. Düzenlenebilir metne dönüştürmek istediğiniz elektronik faks dosyalarınız varsa, faks dosyalarını TIFF biçiminde kaydedin ve Dosyaları Yükle komutunu kullanarak OmniPage’e yükleyin.

 

 • Dosya Adı metin kutusunda birden çok seçim yaparsanız, dosyalar alfabetik olarak sıralanır. Daha kesin bir sıralama istiyorsanız, Gelişmiş‘i kullanın ve dosyaları birer birer seçin. Yeni dosyalar seçilen dosyanın altına eklenir ve bir dosya seçili değilse, listenin en altına konulur. Seçilen dosyaları istenen konuma taşımak için Yukarı ve Aşağı düğmelerini kullanın. Her boş sayfada yeni dosya oluştur dışa aktarma seçeneği ile birlikte kullanmak için listeye boş görüntü dosyası da yerleştirebilirsiniz. Belge Yöneticisi‘nin sayfaların kolayca yeniden sıralanmasını sağladığını unutmayın.

 

 • Seçilen dosyanın önizlemesini yapmak için Önizleme‘yi seçin. Çok sayfalı dosyanın tüm sayfalarını görmek için okları kullanın. Birden çok dosya seçilirse bu işlev kullanılamaz.

//

Görüntü dosyalarını yükleme