Aranabilir PDF için eDiscovery Yardımcısı

Bu Yardımcıya, Araçlar menüsünden veya Windows Gezgini’ndeki ya da masaüstünüzdeki PDF dosyasının kısayol menüsünden erişin.

eDiscovery Yardımcısı özellikle, salt görüntülü PDF dosyalarından veya bazı metin öğeleri ya da metin sayfaları içeren dosyalardan, var olan bir metne OCR işlemi uygulamadan veya OCR işleminde değişiklik yapmadan, aranabilir PDF dosyaları oluşturmak için tasarlanmıştır. Başka bir deyişle, giriş PDF dosyasının salt görüntülü bölümlerinin işlenmesini sınırlandırır.

Belge meta verisi, ek açıklamalar, biçimlendirme düzenlemeleri, damgalar ve daha fazlası da dahil bir PDF içerisindeki tüm metin tabanlı öğeler dokunulmadan bırakılır. İşlem bölge oluşturma veya yazım denetimi için etkileşimle veya otomatik olarak çalışabilir.

Yardımcı, dosya sisteminizden seçtiğiniz dosyaları yükler ve sonuçları aynı konuma döndürür; orijinal dosyaların üzerine mi yazılacağına ya da korunacağına ve sonuçların görüntülenip görüntülenmeyeceğine karar verin. Bölge oluşturma ve yazım denetimi o sırada OmniPage’de açık olan belgelerle herhangi bir bağlantı olmaksızın kendi pencerelerinde gerçekleştirilir.

Dil seçimini tanımlamak için, OCR Seçenekleri bölmesini kullanın ve Araçlar menüsünden Yardımcı’yı başlatın.

Yardımcı, OmniPage’in dışında başlatıldığında, dil seçimini geçerli Doğrudan OCR ayarından alır. Bir Office uygulamasının OmniPage araç çubuğunda Ayarlar’ı seçerek bu seçeneğe erişin. Doğrudan OCR kurulmamışsa, tanıma dili, OmniPage’in kurulumu sırasında belirtilen dil olacaktır.

 

 

 

Aranabilir PDF için eDiscovery Yardımcısı