Sayfa görüntülerini OCR’den önce döndürme

Belgeyi elle işlerken, geçerli sayfa görüntüsünü OCR gerçekleşmeden önce döndürebilirsiniz. Yanlış yöndeki sayfalar kullanılabilir tanıma sonuçları vermez.

Sayfayı bölge çizmeden önce döndürün: sayfa döndürüldüğünde, tüm bölgeler sayfadan silinir.

  • Belgenizi otomatik işliyorsanız işlemeyi duraklatabilir ve sayfa görüntüsü yüklendikten veya tarandıktan sonra Durdur’u tıklatarak onu döndürebilirsiniz. Otomatik işlemeyi sürdürmek için yeniden Başlat’ı tıklatın. Yanlış yöndeki sayfada OCR zaten gerçekleştirilmişse sayfayı döndürün ve yeniden tanıyın.

Sayfa görüntüsünü döndürmek için:

  1. Sayfa görüntüsünü tıklatın.

  2. Uygun Görüntüyü Döndür aracını Omnipage tb im rotate image tools Sayfa görüntülerini OCRden önce döndürme tıklatın

Veya İşlem menüsünde Görüntüyü Döndür‘ü seçin ve uygun menü öğesini belirleyin veya
Sayfa Görüntüsü bölmesini sağ tıklattıktan sonra Döndür‘ü ve 90, 180 veya 270 dereceyi seçin.

  • OCR sırasında gerekirse, Seçenekler iletişim kutusunun İşlem bölmesinde Otomatik sayfa döndürme seçeneğini belirleyerek OmniPage’in sayfaları otomatik olarak döndürmesini sağlamanız önerilir.

 

Sayfa görüntülerini OCR’den önce döndürme