Görüntü geliştirme şablonları

Geliştirilecek bir dizi benzer görüntünüz varsa, geliştirme adımları listesi oluşturup bunları bir görüntü geliştirme şablonuna kaydedebilirsiniz. Bu geliştirme adımlarını diğer görüntü dosyalarına uygulamak için, önceden kaydedilmiş görüntü geliştirme şablonu dosyasını yükleyebilirsiniz. Şablon dosyası artık gerekmediğinde onu kaldırmalısınız.

Görüntü geliştirme şablonu oluşturmak ve depolamak için:

 1. OmniPage’de bir görüntüyü yükleyin.

 2. Görüntü dosyasını Görüntü Geliştirme penceresine getirmek için Görüntü araç çubuğunda Omnipage tb imt ienhance Görüntü geliştirme şablonları Geliştirme Görüntüsü düğmesini tıklatın.

 3. Görüntü geliştirme adımlarınızı sürdürün ve Omnipage ie apply Görüntü geliştirme şablonları Uygula düğmesini tıklatarak onları Geçmiş’e ekleyin.

 4. İşiniz bittiğinde, Görüntü Geliştirme penceresinin Dosya menüsünden Geliştirme Şablonunu Kaydet‘i seçin.

 5. Tercih ettiğiniz hedefe gidin ve şablon dosyasını kaydedin. Uzantısı .ipp olur.

Belgeleri elle işlerken görüntü geliştirme şablonları uygulamak için:

 1. Görüntüyü Görüntü Geliştirme penceresinde açın. Yukarıda adım 1-2′ye bakın.

 2. Dosya menüsünden Geliştirme Şablonunu Yükle‘yi seçin.

 3. Şablonu seçin, yüklenen görüntüye şablonu uygulamak için Tamam’ı tıklatın. Sonuçlar anında görüntülenir. Gerekirse elle diğer geliştirmeleri yapın.

 4. Sayfa Hazır veya Belge Hazır‘ı tıklatın.

Belgeleri otomatik olarak işlerken görüntü geliştirme şablonları uygulamak için:

 1. Araçlar menüsünden Geliştirme Şablonu‘nu seçin.

 2. İstenen şablon dosyasını seçin.

 3. Geçerli Olarak Ayarla‘yı tıklatın.

 4. Gerektikçe diğer seçenekleri belirledikten sonra otomatik işlemi başlatın.

 5. Geliştirme şablonu, Seçenekler iletişim kutusunun İşlem bölmesinden de seçilebilir.

Görüntü geliştirme şablonlarını uygulamak ve görüntüleri elle ek olarak geliştirmek için:

 1. Araçlar menüsünden Seçenekler‘i belirleyin ve İşlem sekmesini seçin.

 2. İşlem bölmesinde, Geliştirme Şablonunu Uygula seçim kutusunda bir görüntü geliştirme şablonunu seçin.

 3. Elle Geliştir‘i seçin ve Tamam’ı tıklatın.

 4. Yüklü görüntüler, şablon önceden uygulanmış olarak Görüntü Geliştirme penceresinde görünür. Dilerseniz elle ek geliştirme adımları uygulayabilirsiniz.

Görüntü geliştirme şablonlarını iş akışlarında uygulamak için:

 1. İş akışını oluşturduğunuzda Dosyaları Yükle adımından sonra Görüntüleri Geliştir adımını seçin.

 2. İş Akışı Yardımcısı’nın Görüntüleri Geliştir bölmesinden bir seçenek belirleyin. Seçenekleriniz şunlardır:

  • Elle geliştirme için görüntüleri göster: iş akışının yürütülmesi sırasında, yüklenen her görüntü elle düzenleme için görüntülenir.

  • Geliştirme şablonunu uygula: önceden kaydedilmiş geliştirme şablonu, iş akışı tarafından işlenmekte olan tüm görüntülere otomatik olarak uygulanır.

  • Geliştirme şablonunu uygula ve görüntüle: iş akışı seçilen görüntü geliştirme şablonunu uygular ve aynı zamanda sayfa görüntülerinde başka düzenlemeler yapabilmeniz için görüntüler.

İkinci ve üçüncü seçenekler, yalnızca önceden bir geliştirme şablonu seçilmişse seçilebilir.

 • Ağ konumlarından şablon listesine şablon dosyası adları eklemek için İş Akışı Yardımcısı’nın Görüntüleri Geliştir bölmesinde Ekle düğmesini kullanın.

Görüntü geliştirme şablonunu kaldırmak için:

 1. Araçlar menüsünden Geliştirme Şablonu‘nu seçin.

 2. Görüntü Geliştirme Şablonu Dosyaları iletişim kutusunda, [yok]‘u seçin ve Geçerli Olarak Ayarla düğmesini tıklatın.

 3. Geliştirme şablonları Araçlar / Seçenekler / İşlem bölmesinden de kaldırılabilir. Geliştirme Şablonunu Uygula seçim kutusunda <yok> seçeneğini belirleyin.

Görüntü geliştirme şablonunu silmek için:

 • İşletim sisteminizde şablon dosyasını silin. Varsayılan konum:

Vista altında

Users\<kullanıcıadı>\AppData\Roaming\ScanSoft\OmniPage17\EnhancementTemplate

Windows XP’de:
Documents and Settings\<KULLANICIADI>\Application Data\ScanSoft\OmniPage17\EnhancementTemplate

Görüntü geliştirme şablonu dosyalarının .ipp uzantısı vardır.

 

 1. Application Data klasörünü bulamazsanız, şunları yapın:

  Vista ve Windows 7 altında
  Düzenle’yi tıklatın, Klasör ve Arama Seçenekleri’ni seçin. Klasör Seçenekleri iletişim kutusunda, Görünüm sekmesini tıklatın ve Gizli dosya ve klasörleri göster‘i seçin. Uygula’yı ve ardından Tamam’ı tıklatın.

  Windows XP altında
  Başlat menüsünden Ayarlar / Ağ Bağlantıları’nı seçin. Ağ Bağlantıları penceresinde Araçlar / Klasör Seçenekleri’ni seçin. Klasör Seçenekleri iletişim kutusunda, Görünüm sekmesini seçin.
  Görünüm bölmesinde Gizli dosyalar ve klasörler’in altında Gizli dosya ve klasörleri göster‘i seçin.
  Uygula’yı ve ardından Tamam’ı tıklatın.

OmniPage Belgesi’ne görüntü geliştirme şablonu katıştırmak için

 1. Görüntü geliştirme şablonu oluşturun.

 2. Görüntü Geliştirme Şablonu Dosyaları iletişim kutusunda, Katıştır.. düğmesini tıklatın.

  OPD’ye Katıştır iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Bir ad girip Tamam’ı tıklatın.

 4. Görüntü Geliştirme Şablonu Dosyaları iletişim kutusunu kapatın.

 5. Belgenizi işlemden geçirin ve OmniPage Belgesi dosya türünde kaydedin.

OPD’yi katıştırılmış bir görüntü geliştir
me şablonuyla birlikte yüklediğinizde, görüntü geliştirme şablonları listesinde [katıştırılmış] olarak görünür. Ayrıca, alıntılayabilir ve kaydedebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görüntü geliştirme şablonları