Tümleşik programlar hakkında

Nuance Cloud Connector, OmniPage ile birlikte sağlanır ve OmniPage ile birlikte yüklenir. Bir veya daha çok FTP sitesine erişimin yanında, Cloud içinde çok çeşitli depolama sitelerine bağlantılar verecek şekilde yapılandırılabilir. Bu bağlantıları kurmak için, Windows Başlat menüsünde, Nuance OmniPage grubunda Nuance Cloud Connector‘ı seçin ve ekrandaki yönergeleri izleyin. En az bir bağlantı için bu yapılandırma tamamlandığında, Connector Sayfaları Al ve Sonuçları Dışa Aktar açılan listelerinde görünür.

 

Omnipage pro Tümleşik programlar hakkında

Aşağıdaki maddeler yalnızca OmniPage Professional ile ilgilidir.

OmniPage Professional şu tümleşik program ile birlikte teslim edilir: PDF Create. Bu program kendi belgeleriyle birlikte sağlanır.

Nuance® PDF Create 7 herhangi bir Microsoft Windows uygulamasından Yazdır komutunu kullanarak doğrudan PDF dosyası oluşturmanızı sağlar. Uyumluluk gerekçesiyle, seçilmesi gereken öğe ScanSoft PDF Create!’tir. Microsoft Word, Excel veya PowerPoint’te geçerli belgeden PDF dosyası oluşturmak için araç çubuğu kısayolunu da kullanabilirsiniz.

Kaynak dosya bir görüntüleme uygulamasından gelmediği veya güvenlik izinleri bu işlevlerden bazılarını yasaklamadığı sürece, PDF dosyaları görüntülenebilir, yazdırılabilir, aranabilir ve düzenlenebilir özellikte olacaktır (“Normal” PDF dosyaları olurlar).

Yükleme

Yükleme sırasında Nuance PDF Create programını yükleyip yüklemeyeceğinize karar verebilirsiniz.

Tam yükleme yapıldığında bu program da yüklenir. Yüklenmesini istemiyorsanız, Özel yükleme‘yi seçin.

  • OmniPage’te belgeden belgeye dönüştürme özelliği PDF Create uygulamasının bulunup bulunmamasına bağlıdır.

PDF araç çubuğu

PDF Create araçlarını içeren Nuance PDF araç çubuğunu görüntülemek için, uygulamanın Görünüm menüsünden Araç Çubukları’nı seçin ve uygun araç çubuğunu tıklatın. Vista’da, PDF Create düğmesini içeren Nuance PDF sekmesini kullanın.

Yardım alma

PDF Create ile ilgili yardım alabileceğiniz yerler aşağıda verilmektedir:

  • PDF Create menüsündeki Yardım menü öğesi. Vista veya Windows 7′de, Nuance PDF sekmesinden PDF Create menüsünü görüntüleyin.

  • PDF Create menüsünden (yalnızca Microsoft Word’te) başlatılan PDF Bağlantıları iletişim kutusundaki Yardım düğmesi.

  • PDF Create Assistant’taki F1 düğmesi.

  • Nuance PDF Create Özellikleri iletişim kutusunun PDF Create Hakkında bölmesindeki Başvuru Kılavuzu düğmesi. Bu iletişim kutusunu görüntülemek için, yazdırma özelliği etkinleştirilmiş herhangi bir uygulamada şu öğeleri seçin: Dosya > Yazdır > ScanSoft PDF Create! (Yazıcı adı olarak) > Özellikler.

 

 

Tümleşik programlar hakkında