Programı kapatma

OmniPage’i kapatmak için Dosya menüsünde Çıkış‘ı seçin.

Değişiklik yapılmış tüm açık belgeleri kaydetmeniz istenir.

 

  • Belgeyi OmniPage’te yeniden açmak istiyorsanız, OmniPage Belgesi dosyası (*.opd) olarak kaydedin.  OPD dosyasına kullanıcı sözlükleri, eğitim dosyaları, bölge şablonları veya görüntü geliştirme şablonu dosyaları katıştırabilirsiniz.

 

//

Programı kapatma