OmniPage Masaüstü

OmniPage’in esnek, yeniden düzenlenebilen bir kullanıcı arabirimi vardır.

Seçili olan görünüme göre masaüstü farklı görünebilir. OmniPage’in önceden tanımlı üç görünümü vardır ve kendi görünümünüzü de oluşturabilirsiniz. Bu üç görünüm şunlardır: Klasik, Esnek ve Hızlı Dönüştürme Görünümü. Program ilk başlatıldığında Klasik görünüm ayarlıdır. Görünümü istediğiniz zaman Pencere menüsünden değiştirebilirsiniz. Programı daha sonra herhangi bir zamanda başlattığınızda, görünüm ve ekran düzeni program en son kapatıldığında olduğu gibi görünür.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde OmniPage Klasik Görünüm’de gösterilmiştir.

Daha fazla bilgi için resimdeki herhangi bir alanı tıklatın.

Omnipage eng desktop OmniPage Masaüstü

OmniPage’de yedi bölme vardır: Küçük Resimler, Sayfa Görüntüsü, Metin Düzenleyicisi, Belge Yöneticisi, İş Akışı Durumu, Kolay Yükleyici ve Yardım. Resimde bunların ilk dördünü görebilirsiniz. Bölmeleri görüntülemek ya da gizlemek için Pencere menüsünü kullanın.

İşlemlerin merkezi denetim bölmesi, iş akışlarını ve otomatik işlemeyi başlatmak için Başlat düğmesini ve elle işleme için Sayfayı Al, OCR Gerçekleştir ve Sonuçları Dışa Aktar düğmelerini içeren OmniPage Araç Kutusu‘dur. Açılır listeler iş akışlarını ve seçenekleri belirlemede kullanılır.

Durum çubuğu sayfalar arasında gezinmenize ve OmniPage Masaüstünüzün görünümünü değiştirmenize olanak tanır. Ayrıca programdaki geçerli öğeyle ilgili kısa yardım sağlar ve ekleme noktasının Metin Düzenleyicisi’ndeki konumunu görüntüler.

Belgede çeşitli işlemler yapmak için Standart, Görüntü ve Biçimlendirme araç çubuklarındaki düğmeleri kullanabilirsiniz.

OmniPage’de birden çok belge açık olabilir.

//

OmniPage Masaüstü