Form Verilerini Alıntılama Hakkında

Omnipage pro Form Verilerini Alıntılama Hakkında

Bu konu yalnızca OmniPage Professional ile ilgilidir.

Form verilerini alıntılama, veritabanlarında veya elektronik tablolarda daha ayrıntılı olarak işlemek üzere bir grup doldurulmuş formdan veri toplamanıza izin verir. Form verilerini alıntılama OmniPage’te bir iş akışı adımı ile yapılır.

Form öğelerinin düzeni ve konumu, bir form şablonu dosyası ile tanımlanır. İşlenecek formlar bilgisayar veya benzeri bir makine tarafından doldurulmalı, el yazısı olmamalıdır. Çıkış dosyası, elektronik tablo programlarında tablo olarak açılabilen bir virgülle ayrılmış değer ( csv) dosyasıdır. Her form öğesi bir tablo sütunu olur ve her formdan alınan veriler tek bir satırda sunulur. Form öğeleri normal olarak doldurulabilir alanlar, onay kutuları ve seçenek düğmeleridir.

Form şablonu dosyaları

Form şablonu, işlenecek formlarda karşılaşılacak form öğelerini doğru şekilde sunan etkin, görüntü içermeyen bir PDF formu olmalıdır. Doldurulmuş veya doldurulmamış olabilir. Bu, çok sayfalı bir form olabilir ve örneğin, doldurma yönergelerini içeren sayfalar gibi form dışında kalan sayfaları elemek için bir sayfa aralığı belirtilebilir. Bir sayfa aralığının farklı işleme türlerinde nasıl yorumlandığını aşağıda görebilirsiniz.

Kendiniz bir şablon dosyası hazırlamaya gerek duyuyorsanız, OmniPage Professional’i veya Nuance PDF Converter Professional gibi bir PDF Düzenleyicisi’ni kullanabilirsiniz. Form oluşturma hakkında konusuna bakın ve formu PDF dosyası türünde kaydedin.

İş akışını ayarlama

İş Akışı Yardımcısı kullanılmalıdır. Normalde bu işlem üç adımı kapsar: Dosyaları Yükle adımı, Form Verilerini Alıntıla adımı ve kaydetme adımı. Bkz. İş Akışı Yardımcısı’nda Form Verilerini Alıntılama.

Doldurulmuş PDF dosyalarını işleme

Bu, PDF Görüntüsü dışında tüm PDF türlerini kapsar. PDF dosyaları statik veya aktif olabilir. Bu durumda, her form ayrı bir PDF dosyasında bulunmalıdır. Şablon için bir sayfa aralığı seçilirse, işlenmekte olan tüm PDF dosyalarına aynı sayfa arılığı uygulanır.

Görüntü dosyaları olarak kaydedilen doldurulmuş formları işleme

Bu, OmniPage’in desteklediği tüm görüntü dosyası biçimleri‘ni kapsar ve PDF Görüntüsü’nü de içerir.  Bu durumda, işlenecek dosyalar şablon dosyası sayfa aralığı ile tanımlanan sayıda sayfa içermelidir. Örneğin, şablon sayfa aralığı 2-4 ise, işlenecek her form üç sayfa içermelidir.

İşlenecek her form ayrı bir dosyada olabilir, ancak tek bir çok sayfalı görüntü dosyasında da formları işlemek mümkündür. Yukarıdaki örnekte, 1-3, 4-6, 7-9 vb. sayfalar ayrı formlar olarak kabul edilecektir.

Doldurulmuş olarak taranan formları işleme

Doldurulmuş formlar en iyi ADF kullanılarak taranır. Yalnızca form şablonunda belirtilen doldurulmuş form sayfalarını tarayın (varsa, sayfa aralığı dahil). Bu tür bir çok sayfalı form yığınını tararken, ayırıcı sayfalara gerek duyulmaz.

//

Form Verilerini Alıntılama Hakkında