Öğeleri öne veya arkaya gönderme

Omnipage pro Öğeleri öne veya arkaya gönderme

Bu konu yalnızca OmniPage Professional ile ilgilidir.

Üst üste binen form öğelerini katmanlara ayırmak için Öne Getir ya da Arkaya Gönder komutunu kullanabilirsiniz.

Öne Getir: Bir veya birden fazla seçili öğeyi formdaki diğer öğelerin önüne taşır.

Arkaya Gönder: Bir veya birden fazla seçili öğeyi formdaki diğer öğelerin arkasına taşır.

Öğeleri öne getirmek için:

 • Biçim / Form Nesnesi / Düzen / Öne Getir öğesini veya
  kısayol menüsünden
  Form Nesnesi Düzeni / Öne Getir‘i seçin.

Öğeleri arkaya göndermek için:

 • Biçim / Form Nesnesi / Düzen / Arkaya Gönder öğesini veya
  kısayol menüsünden
  Form Nesnesi Düzeni / Arkaya Gönder‘i seçin.

 • Örneğin, bir dikdörtgen, vurgulu olması gereken metin gibi bir öğeyi engelliyorsa Arkaya Gönder‘i kullanın. Aşağıdaki örneklere bakın. Vurgunun arkaya gönderilmesinden önceki ve sonraki durumu gösterilmektedir.

 

Önce:

Omnipage eng form example2 Öğeleri öne veya arkaya gönderme

Sonra:

Omnipage eng form example3 Öğeleri öne veya arkaya gönderme

 

 

Öğeleri öne veya arkaya gönderme