Form öğeleri oluşturma

Omnipage pro Form öğeleri oluşturma

Bu konu yalnızca OmniPage Professional ile ilgilidir.

Form öğelerini oluşturmak için Form Çizme araç çubuğunu kullanın veya Biçim / Form Nesnesi / Ekle’yi seçin. Ayrıca Form Nesnesi Ekle kısayol menüsünden uygun öğeyi seçebilirsiniz. Bu araç çubuğu, Metin Düzenleyicisi’nde ancak form tanımadan sonra kullanılabilir.

Yeni form öğelerini formunuza eklemek istiyorsanız her zaman Omnipage icon tp Form öğeleri oluşturma True Page’i kullanın. True Page’i kayıt zamanında da seçmelisiniz.   

Bir form öğesi oluşturmak için:

  1. Form Çizme araç çubuğunda istenen aracı tıklatın veya gerekli kısayol menü öğesini seçin.

  2. Formun, bir form öğesi çizmek istediğiniz yerini tıklatın ve form öğesi istenen boyuta gelene kadar fareyi sürükleyin.

  • Bir form öğesini çizdikten sonra çizme aracı Seçim aracına geri döner.

 

Form çizme araçları

Ne içindir?

Omnipage tb form text Form öğeleri oluşturma Metin

Formunuza başlık, etiket ve üstbilgi gibi sabit metin açıklamaları eklemek için bunu kullanın. “Etiketi” herhangi bir metinle değiştirebilirsiniz. Bu sabit metin biçimlendirilebilir.

Omnipage tb form line Form öğeleri oluşturma Satır

Formunuzda farklı alanları ayırt etmek için bunu kullanın.

Omnipage tb form rectangle Form öğeleri oluşturma Dikdörtgen

Bir form üzerindeki alanları vurgulamak için tasarım öğeleri olarak dikdörtgenleri kullanın. Dikdörtgen, vurgulanması gereken metin gibi bir öğeyi engelliyorsa Arkaya Gönder komutunu kullanın.

Omnipage tb form graphic Form öğeleri oluşturma Grafik

Şirket logonuz gibi resimleri formunuza eklemek için bunu kullanın.

Omnipage tb form filltext Form öğeleri oluşturma Dolgu metni

Form üzerinde kişilerin metin girmelerini istediğiniz alanlara yönelik doldurulabilir metin alanları oluşturmak için bunu kullanın. Ad, şirket, adres ve yorumlar gibi bilgiler için sıklıkla kullanılır.

Omnipage tb form comb Form öğeleri oluşturma Birleşik Giriş

Posta kodu gibi bilgileri girmek için farklı kutulara ayrılan doldurulabilir bir metin alanı yaratmak için bunu kullanın. Seçili birleşik giriş hücrelerini sabit bir metinle önceden doldurabilirsiniz.

Omnipage tb form checkbox Form öğeleri oluşturma Onay kutusu

Bunu Evet / Hayır soruları ve bir formda bir veya daha fazla seçim yapmak için kullanın. Onay kutuları gruplandırılabilir.

Omnipage tb form circletext Form öğeleri oluşturma Yuvarlak metin

Seçildiğinde etrafı yuvarlak içine alınan öğeleri oluşturmak için bunu kullanın. Sayıyı herhangi bir metinle değiştirebilirsiniz. Yuvarlak metinler gruplandırılabilir.

Omnipage tb form table Form öğeleri oluşturma Tablo

Formunuzda tablolar oluşturmak için bunu kullanın. “Etiketi” herhangi bir metinle değiştirebilirsiniz. Metin biçimlendirilebilir. Sabit metne sahip seçili tablo hücrelerini önceden doldurabilirsiniz.

Doldurulabilir form öğeleri oluşturulurken Onay Kutusu1 veya Dolgu Metni1 gibi varsayılan alan adları otomatik olarak verilir. Öğeleri daha sonra kolayca tanımak için her öğeye daha spesifik bir ad vermeniz önerilir. Varsayılan alan adlarını değiştirmek için kısayol menüsündeki Form Nesnesi Özellikleri komutunu kullanın.

 

 

 

 

 

Form öğeleri oluşturma