Kullanıcı sözlükleri

Programda birçok dil için yerleşik sözlükler bulunmaktadır. Bunlar tanıma sırasında yardımcı olur ve yazım denetimi sırasında da öneriler sunabilir. Bunlar kullanıcı sözlükleriyle tamamlanabilir. Normalde bu sözlükler, kendi adınız ve şirketinizin adı ile ürünleri gibi özel isimleri içerir. Bunun yanı sıra, programın standart veya profesyonel sözlükleri‘nde yer almayan, özel iş sahanıza yönelik teknik terimlerin ve kısaltmaların depolanması açısından da yararlıdırlar.

İstediğiniz sayıda kullanıcı sözlüğü kaydedebilirsiniz, ancak bir kerede yalnızca biri yüklenebilir. Microsoft Word’teki kullanıcı sözlükleriniz de kullanılabilir; Microsoft Word’ün varsayılan kullanıcı sözlüğü Özel adında bir sözlüktür.

Kullanıcı Sözlüğü Dosyaları iletişim kutusu, program ile oluşturulan veya başka bir kaynaktan eklenen tüm kullanıcı sözlüğü dosyalarını görüntüler. Bir kullanıcı sözlüğü dosyasını kaydettiğinizde varsayılan olarak UserDictionary alt klasörüne kaydedilir, ancak kendiniz ağ sürücüleri de dahil olmak üzere farklı bir konum seçebilirsiniz. Böylece, kullanıcı sözlüğü dosyalarınızı diğer kullanıcıların erişimine sunma olanağınız olur. Kullanıcı sözlüğü dosyası seçildiğinde, bulunduğu yol görüntülenir.

Daha önce kaldırılmış bir kullanıcı sözlüğü dosyasını ekleyebilir veya örneğin bir ağ konumundaki kullanıcı sözlüğü dosyasını içe aktarabilirsiniz. Listedeki bir kullanıcı sözlüğü dosyasını kaldırabilirsiniz.

Kullanıcı sözlüğü oluşturmak için:

 1. Hiçbir kullanıcı sözlüğü yüklü değilken OCR Yazım Denetleyicisi iletişim kutusu‘nda Ekle‘yi tıklatın veya Araçlar menüsünden Kullanıcı Sözlüğü Dosyaları iletişim kutusunu açıp Yeni‘yi tıklatın.

 2. Yeni Kullanıcı Sözlüğünü Kaydet iletişim kutusunda sözlüğünüze bir ad verin.

 3. Tamam’ı tıklatın. Yeni sözlük geçerli olarak ayarlanır.

 4. Aşağıda açıklandığı gibi düzenleyerek veya yazım denetimi sırasında işlem yaparak yeni sözlüğe sözcük ekleyin.

 5. Yeni sözlüğü kullanmak için, Geçerli Olarak Ayarla’yı tıklatın.

Kullanıcı sözlüğünü yüklemek için:

 1. Standart araç çubuğu‘ndaki Seçenekler düğmesini Omnipage tb st options Kullanıcı sözlükleri kullanarak Seçenekler iletişim kutusunun OCR bölmesi‘ni açın.

 2. Kullanıcı sözlüğü seçim kutusundan bir sözlük dosyası seçin.

 3. Tamam’ı tıklatın.

veya

 1. Araçlar menüsünden Kullanıcı Sözlüğü‘nü seçin.

 2. Kullanıcı Sözlüğü Dosyaları iletişim kutusundan bir sözlük dosyası seçin.

 3. Geçerli Olarak Ayarla düğmesini tıklatın.

Kullanıcı sözlüğünü kaldırmak için:

 1. Seçenekler iletişim kutusunun OCR bölmesi‘ni açın.

 2. Kullanıcı sözlüğü seçim kutusunda [yok] öğesini seçin.

Kullanıcı sözlüğünü düzenlemek için:

 1. Araçlar menüsünden Kullanıcı Sözlüğü…‘nü seçin.

  Kullanıcı Sözlüğü Dosyaları iletişim kutusu görüntülenir.

 2. Var olan bir kullanıcı sözlüğü dosyasını seçin ve Düzenle‘yi tıklatın.

 3. İstediğiniz gibi sözcük ekleyin veya silin:

  • Kullanıcı sözcüğü düzenleme kutusuna bir sözcük girin ve eklemek için Ekle‘yi tıklatın.

  • Liste kutusundan bir sözcük seçin ve silmek için Sil‘i tıklatın.

  • Sözlükteki tüm sözcükleri kaldırmak için Tümünü Sil‘i tıklatın.

  • Metin dosyasından sözcük eklemek için İçe Aktar‘ı tıklatın.

 1. Kullanıcı sözlüğünü düzenlemeyi bitirdiğinizde Kapat’ı tıklatın.

 2. Sözcüğün başında veya sonunda noktalama karakteri varsa (örneğin, MAKS. gibi) veya içinde boşluk veya reddedilecek karakter geçiyorsa, bu sözcük kullanıcı sözlüğüne eklenemez.

 

 • Sözcük listesinden içeri sözcük aktarmak için, sözcüklerin düz metin dosyasında olması ve her sözlük girişinin yeni bir satırda olması gerekir. Ayrıca, kullanıcı sözlüğünüzü bir metin dosyasına da aktarabilirsiniz.

Listeye kullanıcı sözlüğü dosyası eklemek için:

 1. Kullanıcı Sözlüğü Dosyaları iletişim kutusunda Ekle…‘yi tıklatın.

 2. Varsayılan klasörü kabul edin veya kullanıcı sözlüğü dosyanızın bulunduğu klasörü seçin.

 3. Kullanıcı sözlüğü dosyasını seçin ve Tamam’ı tıklatın.

Kullanıcı sözlüğü dosyası, Kullanıcı Sözlüğü Dosyaları iletişim kutusunda görünür.

 1. Yeni sözlüğü kullanmak için, Geçerli Olarak Ayarla’yı tıklatın.

 2. Kapat’ı tıklatın.

Kullanıcı sözlüğü dosyasını listeden kaldırmak için:

 1. Kullanıcı Sözlüğü Dosyaları iletişim kutusundan bir kullanıcı sözlüğü dosyası seçin.

 2. Kaldır‘ı tıklatın.

Seçili kullanıcı sözlüğü dosyası listeden kaldırılır, ancak diskten silinmez.

Kullanıcı sözlüğünü silmek için

 1. İşletim sisteminizde silinecek kullanıcı sözlüğü dosyasını seçin. Varsayılan konum:

Vista ve Windows 7′de
Users\<kullanıcıadı>\AppData\Roaming\ScanSoft\OmniPage18\UserDictionary

Windows XP’de:
Documents and Settings\<KULLANICIADI>\Application Data\ScanSoft\OmniPage18\UserDictionary

Kullanıcı sözlüğü dosyaları .ud uzantısına sahiptir.

 1. Sil‘i tıklatın. Dosya silme işlemini onaylamak için Evet’i tıklatın.
   

 2. Program, OmniPage kullanılmadan yeni konumlara taşınmı
  ş kullanıcı sözlüğü dosyalarını sunamaz.

Bir kullanıcı sözlüğü dosyasını OmniPage Belgesi’ne katıştırmak için

 1. Kullanıcı sözlüğünü oluşturun.

 2. Kullanıcı Sözlüğü Dosyaları iletişim kutusunda, Katıştır.. düğmesini tıklatın.

  OPD’ye Katıştır iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Yeni veya var olan bir sözlüğün adını girin ve ardından Tamam’ı tıklatın.

 4. Yeni bir sözlük oluşturduysanız, bu sözlüğe sözcük ekleyin.

 5. Kullanıcı Sözlüğü Dosyaları iletişim kutusunu kapatın.

 6. Belgenizi işlemden geçirin ve OmniPage Belgesi dosya türünde kaydedin.

Katıştırılmış kullanıcı sözlüğü olan bir OPD’yi açtığınızda, kullanıcı sözlükleri listesinde [katıştırılmış] olarak görünür. Bu dosyayı düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, alıntılayabilir ve kaydedebilirsiniz.

 • Japonca, Korece veya Çince için kullanıcı sözlükleri derlenemez.

//

Kullanıcı sözlükleri