Tablo bölgelerini değiştirme

Tablo bölgelerini yeniden boyutlandırarak, birleştirerek veya bölerek ve tablo Metin Düzenleyicisi’ne yerleştirildiğinde kılavuz çizgilerinin nerede görüneceğini belirlemek amacıyla tablo bölme çizgileri çizerek veya taşıyarak tablo bölgelerini değiştirebilirsiniz.

 • Tablo bölgeleri, dikdörtgen ve kare şekilleriyle sınırlıdır. Tablo bölgesi alanının düzensiz bir şekle değiştirilmeye çalışılmasına izin verilmez.

Tablo bölgesinde satır veya sütun bölme çizgilerini taşımak için:

 1. Görüntü araç çubuğunda Ayırıcıyı taşı aracını Omnipage tb imt move dividers Tablo bölgelerini değiştirme tıklatın.

 2. İmleci taşınacak bölücüye getirin.

  Satır bölücüsünü ayarlamak için Omnipage cursor move row Tablo bölgelerini değiştirme simgesini ve sütun bölücüsünü ayarlamak için Omnipage cursor move col Tablo bölgelerini değiştirme simgesini görüntüler.

 1. Bölücüyü istediğiniz yere sürükleyin.

  Bitişik sınırın dışına sürükleyemezsiniz. Bölücüleri metni kesecek biçimde yerleştirmekten kaçının.

 1. Yalnızca tek bir hücrenin bölücüsünü taşımak istiyorsanız bölücüyü sürüklerken Ctrl tuşuna basın.

Tablo bölgesine sütun bölme çizgilerini eklemek için:

 1. Görüntü araç çubuğunda Sütun ayırıcıları gir aracını Omnipage tb imt insert col Tablo bölgelerini değiştirme tıklatın.

Fare işaretçisi Omnipage cursor insert col Tablo bölgelerini değiştirme simgesine dönüşür.

 1. Tablo bölgesinde, sütun bölücüsünü yerleştirmek istediğiniz konumu tıklatın.

 2. Bölücüyü yalnızca geçerli satıra yerleştirmek için tıklatırken Ctrl tuşuna basın.

Tablo bölgesine satır bölme çizgilerini eklemek için:

 1. Görüntü araç çubuğunda Satır ayırıcıları gir aracını Omnipage tb imt insert row Tablo bölgelerini değiştirme tıklatın.

Fare işaretçisi Omnipage cursor insert row Tablo bölgelerini değiştirme simgesine dönüşür.

 1. Tablo bölgesinde, satır bölücüsünü yerleştirmek istediğiniz konumu tıklatın.

 2. Bölücüyü yalnızca geçerli sütuna yerleştirmek için tıklatırken Ctrl tuşuna basın.

 3. Bölücüyü metni kesecek biçimde yerleştirmekten kaçının.

 

 • Sütun bölücüsü ve satır bölücüsü ekleme arasında geçiş yapmak için SEKME tuşuna basın.

Tablo bölgesinden satır veya sütun bölme çizgilerini kaldırmak için:

 1. Görüntü araç çubuğunda Ayırıcıyı kaldır aracını Omnipage tb imt remove Tablo bölgelerini değiştirme tıklatın.

  Fare işaretçisi satır bölücüsünü silerken Omnipage cursor remove row Tablo bölgelerini değiştirme,   veya sütun bölücüsünü silerken Omnipage cursor remove col Tablo bölgelerini değiştirme simgesine dönüşür.

 2. Silmek istediğiniz tek bir bölücüyü tıklatın.

 3. Bölücüyü yalnızca geçerli hücrede silmek için tıklatırken Ctrl tuşuna basın.

 4. Sütunlar arasındaki bölücüyü silerek iki sütunluk verileri tek bir sütuna yerleştirebilirsiniz.

Tablo bölgesinden tüm satır ve sütun bölme çizgilerini kaldırmak için:

 1. Görüntü araç çubuğunda Tüm ayırıcıları Yerleştir/Kaldır aracını Omnipage tb imt place remove Tablo bölgelerini değiştirme tıklatın.

 2. İmleci bölücülerin olmadığı bir tablo bölgesine taşıyın. Omnipage cursor place Tablo bölgelerini değiştirme haline gelir. Bunu tıklatın.

  Bölme çizgileri otomatik olarak algılanır ve yerleştirilir.

 1. İmleci bölücülerin olduğu bir tablo bölgesine taşıyın. Omnipage cursor remove all Tablo bölgelerini değiştirme haline gelir. Bunu tıklatın.

  Tüm bölme çizgileri kaybolur ve imleç şekli Omnipage cursor place Tablo bölgelerini değiştirme olarak değişir.

 2. Bölücülerin otomatik olarak yeniden algılanması için yeniden Omnipage cursor place Tablo bölgelerini değiştirme ile tıklatın.

 

Tablo bölgelerini değiştirme