Otomatik bölge oluşturma ne zaman çalışır?

Otomatik işlemeyi kullanma: Bölge şablonu dosyası yüklemediğiniz sürece, otomatik bölge oluşturma her zaman tüm sayfa üzerinde çalışır. Düzen açıklamanız otomatik işleme sırasında otomatik bölge oluşturma işlemini etkiler.

Elle işlemeyi kullanma: Otomatik bölge oluşturmanın çalıştığı üç durum vardır. İşlem ve yok sayma bölgeleri ve arka planlar otomatik bölgelere ayrılacak görüntü bölümlerini belirler.

  • Tüm sayfayı otomatik bölgelere ayırma. Sayfada hiçbir bölge bulunmamalıdır.

  • Sayfanın bir bölümünü otomatik bölgelere ayırma. Sayfa bölümü bir işlem bölgesinin içinde olmalıdır.

  • Bir sayfa arka planını otomatik bölgelere ayırma. Sayfa arka planı bir işlem arka planı olarak ayarlanmalıdır.

Daha fazla bilgi için, bkz. Bölgeler, arka planlar ve otomatik bölge oluşturma.

İş akışlarını kullanma: İş Akışı Yardımcısı’nda Bölge Görüntüleri (hem elle bölge oluşturma hem de bölge şablonu uygulama için) seçmediğiniz sürece otomatik bölge oluşturma çalışır. Otomatik bölge oluşturma ayrıca, elle çizilen bölgenin bir işlem bölgesi olması durumunda da çalışır.

Doğrudan OCR: Seçenekler iletişim kutusunun Doğrudan OCR bölmesinde veya Metin Alma Ayarları iletişim kutusunda Bölgeleri otomatik olarak çiz‘i seçerseniz, otomatik bölge oluşturma her zaman çalışır. Bu seçimi yapmazsanız, bölge oluşturma işlemi elle gerçekleştirilmelidir.

 

Otomatik bölge oluşturma ne zaman çalışır?