Seçerek işaretleme ve düzeltme

Omnipage pro Seçerek işaretleme ve düzeltme

Bu konu yalnızca OmniPage Professional ile ilgilidir.

Sözcükleri veya sözcük gruplarını seçerek işaretlemek için

  • Biçim menüsünden veya Metin Düzenleyicisi kısayol menüsünden uygun bir işaretleme aracını veya ona karşılık gelen bir menü öğesini tıklatın.

  • Vurgulamak / üzerini çizmek/ düzeltmek üzere işaretlemek için metni seçmek amacıyla imleci sürükleyin, sonra aracı tıklatın. Başka bir seçenek, aracı tıklattıktan sonra birden çok seçim yapıp aracı yeniden tıklatarak işlemi bitirmektir.

  • Bir işareti kaldırmak için onu seçin ve işareti koyan aracı tıklatın.

İşaretleme araçları

Biçim menüsü veya kısayol menüsü öğesi

Sonuç

Omnipage tool marking highlight Seçerek işaretleme ve düzeltme

Metni vurgulamak için bu aracı kullanın

Metni İşaretle ►Vurgula’yı kullanın

Omnipage example markup highlight Seçerek işaretleme ve düzeltme

Omnipage tool marking strikeout Seçerek işaretleme ve düzeltme

Metnin üzerini çizmek için bu aracı kullanın

Metni İşaretle ►Üzerini Çiz’i kullanın

Omnipage example markup strikeout Seçerek işaretleme ve düzeltme

Omnipage tool marking markforredacting Seçerek işaretleme ve düzeltme

Düzeltmeye hazırlamak için bu aracı kullanın

Metni İşaretle ►Düzeltme İçin İşaretle’yi kullanın

Omnipage example markup markforredact Seçerek işaretleme ve düzeltme

 

Metni seçerek düzeltmek için

İşaretleme aracı

Biçim menüsü veya kısayol menüsü öğesi

Sonuç

Omnipage tool marking redact Seçerek işaretleme ve düzeltme

Belgedeki düzeltilmek üzere işaretlenmiş (seçerek veya arayarak) metnin tamamını kalıcı olarak karartmak için bu aracı kullanın.

Metni İşaretle ►Belgeyi Düzelt’i kullanın

Omnipage example markup redact Seçerek işaretleme ve düzeltme

Belgeyi Düzelt tıklatıldıktan sonra, orijinal belgede mi yoksa kopyasında mı düzeltme yapılacağına karar verebileceğiniz bir iletişim kutusu görünür. Kopyayı tercih edin, yoksa neyin nereden kaldırıldığını asla bilemezsiniz. Bu durumda iki belgeniz olur: birinde düzeltme işareti (gri vurgu) vardır, diğeri düzeltilmiştir (karartılmış metin kısımları).

 

 

Seçerek işaretleme ve düzeltme