İşaretleme ve düzeltme hakkında

Omnipage pro İşaretleme ve düzeltme hakkında

Bu konu yalnızca OmniPage Professional ile ilgilidir.

İşaretleme

Tanınan metin parçalarını Metin Düzenleyicisi’nde işaretleyebilirsiniz. Bunu sözcükleri elle seçerek yapabilir veya metinleri arayıp otomatik olarak işaretleyebilirsiniz. İşaretleme bir vurgu, üzerini çizme, daha sonra düzeltmek üzere seçim veya (arama yaparken) anında düzeltme olabilir.

Düzeltme

Okunamaz ve aranamaz hale getirmek üzere metinlerin karartıldığı işlemdir. Gizli bilgileri, bunları görme yetkisi bulunmayan kişilerden gizlemek için kullanılır.
 

Sözcükleri veya terimleri seçerek veya arayarak işaretleyebilir ve düzeltebilirsiniz.

Koruyucu kopyalar

Sayfadan bir kez çıktıktan sonra düzeltme geri alınamaz. Bu nedenle, orijinal belgenin kullanılabilir olarak kalması için, düzeltme belgenin kopyası üzerinde yapılmalıdır. Hangi metin parçalarının kaldırıldığını gösterdiğinden, ancak bunları okunabilir olarak bulundurduğundan, düzeltilmek üzere işaretlenmiş bir kopya oluşturulması ve kaydedilmesi yararlıdır.

Yordam

Bu yordamda arama ve seçimi kullanarak bir belgeyi düzeltmek üzere işaretleme, işaretlemelerin gözden geçirilmesini sağlama ve sonra da düzeltmeyi gerçekleştirme işlemleri anlatılmaktadır.

  1. Düzeltmek istediğini belgeyi yükleyin, tanıma yapın ve isteğe bağlı olarak da yazımını denetleyip düzenleyin.

  2. Orijinal belgenin temiz bir kopyasına sahip olmak için tanıma sonuçlarını kaydedin (önerilen).

  3. Aramayı kullanarak düzeltmek üzere işaretlemek için Düzen menüsünde Metni Bul ve İşaretle’yi seçin.

  4. Metni İşaretle sekmesini seçin, bir arama dizesi girin ve Sonrakini Bul‘u tıklatın. Bu örneği işaretleyip bir sonrakine geçmek için Düzeltme için işaretle‘yi tıklatın; örneği atlamak için Sonrakini Bul‘u tıklatın.

  5. Geçtiği başka bir yer kalmayıncaya kadar devam edin. İsterseniz yeni aramalar gerçekleştirin.

  6. İşaretlemeyi Metin Düzenleyicisi’nde gözden geçirin. Metni İşaretle araç kutusu görünmüyorsa, Görünüm/Araç Çubukları altında etkinleştirin.

  7. Düzeltme için işaretle aracını Omnipage tool marking markforredacting İşaretleme ve düzeltme hakkında seçin ve sonra işaretlenmesini istediğiniz diğer metin dizelerini seçin. İşaretlemeyi bitirmek için aracı yeniden tıklatın. Bir işaretlemeyi kaldırmak için, işaretlemeyi seçin ve Düzeltme için işaretle aracını tıklatın.

  8. OmniPage belgesini kaydedin (önerilen) ve ardından işaretlenen tanıma sonuçlarını uygun bir dosya türünde (örn. PDF) dışa aktarın. İşaretlemenin onaylanması için bu dosyayı iş arkadaşlarınıza aktarabilirsiniz.

  9. İşaretleme gözden geçirilirken, OmniPage belgesini açın (gerekirse) ve gerekli değişiklikleri yapın.

  10. Belgeyi düzelt aracına Omnipage tool marking redact İşaretleme ve düzeltme hakkında basın. İletişim kutusu‘nda size düzeltmenin kopyaya uygulanması olanağı verilir. Biri düzeltme için işaretlenmiş ve biri de düzeltilmiş olmak üzere iki belge almak için bu seçeneği kullanın; işaretli sürümü depolamak ve düzeltilen sürümü dağıtmak için bunları dışa aktarın.

İşaretleme ve düzeltme hakkında